Category: Dünya Tarihi

Amerika’nın keşfi (Temsilî)

Coğrafi Keşifler’in Etkileri ve Nedenleri Nelerdir?

XV. yüzyılın ortalarından XVI. yüzyılın sonlarına kadar süren Coğrafi Keşifler, yeni kara parçaları ve ticaret yollarını ortaya çıkarmış, dünyanın jeopolitik ve ekonomik dengesini değiştirmiş, dünyayı Eski ve Yeni Dünya olarak ikiye ayırmıştır. Bu süreçte...