Category: En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

Hicaz Komutanı Fahrettin (Türkkan) Paşa Osmanlı askerlerini denetliyor, Medine, 1917

Osmanlı’nın Çöküşünü Hazırlayan Nedenler ve Çöküşten Kurtulma Çalışmaları

1299 yılında Bilecik’te Söğüt dolaylarında kurulan Osmanlı Devleti, Anadolu Birliğini sağladıktan sonra imparatorluk olarak büyümeye başlamış, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin ardından Osmanlı padişahları aynı zamanda “halife” ünvanını da taşımaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin güçlü...

28 Eylül Notası

Trablusgarp Meselesinde 28 Eylül 1911 Notası

İtalya ise son diplomatik girişimlerini neticelendirmeye çalışmaktaydı. Bu bağlamda 26 Eylül tarihinde zaten daha önceki antlaşmalar çerçevesinde İtalya’nın Trablusgarp üzerindeki haklarını kabul etmiş olan Avusturya-Macaristan bu durumun Balkanlara sıçramaması teminatı verilerek ikna edildi. Daha sonra...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı Öncesi Son Gelişmeler

1911 yılı itibariyle Almanya ile Fransa arasında Fas üzerinde cereyan eden kriz neticesinde İtalya, Fransa ile daha önce imzaladığı anlaşmaları dayanak göstererek Trablusgarp‘a bir harekâtta bulunma yönünde daha hareketli günler yaşamaya başladı. İtalya ilk...