Osmanlı’nın Çöküşünü Hazırlayan Nedenler ve Çöküşten Kurtulma Çalışmaları

Hicaz Komutanı Fahrettin (Türkkan) Paşa Osmanlı askerlerini denetliyor, Medine, 1917

1299 yılında Bilecik’te Söğüt dolaylarında kurulan Osmanlı Devleti, Anadolu Birliğini sağladıktan sonra imparatorluk olarak büyümeye başlamış, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin ardından Osmanlı padişahları aynı zamanda “halife” ünvanını da taşımaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu zamanlarda Osmanlı padişahları arasında pek rağbet görmemiş olan bu ünvan, devletin zayıflamaya başlamasının ardından sığınılacak bir unvan haline dönüşmüştür. Osmanlı … Devamını oku…

Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını ve Erzurum’daki Durum

Osmanlı Devleti Zamanında Erzurum

Kolera salgınının İran’da görülmesi ve büyük bir yıkım yapması elbette Osmanlı Devleti’nin doğu sınırları için bir tehdit oluşturuyordu. Hastalık Basra Körfezi üzerinden Bağdat yoluyla Anadolu ve Akdeniz sahillerine kadar ulaşmıştı. Dolayısıyla Erzurum gibi önemli ticaret yolları üzerinde bulunan bölgeler hastalığın tehditlerine çok daha açık bir durumdaydı. Erzurum’da Kolera Salgını 1843 yılında koleranın görüldüğü Erzurum’da hastalığın … Devamını oku…

Trablusgarp Meselesinde 28 Eylül 1911 Notası

28 Eylül Notası

İtalya ise son diplomatik girişimlerini neticelendirmeye çalışmaktaydı. Bu bağlamda 26 Eylül tarihinde zaten daha önceki antlaşmalar çerçevesinde İtalya’nın Trablusgarp üzerindeki haklarını kabul etmiş olan Avusturya-Macaristan bu durumun Balkanlara sıçramaması teminatı verilerek ikna edildi. Daha sonra hem İtalya hem de Osmanlı İstanbul elçisi Marchall üzerinden Almanya nezdinde girişimlerde bulunmuşlar ve bu noktada İtalyan diplomasisi galip gelmiştir. Marchall … Devamını oku…

Trablusgarp Meselesinde 23 Eylül 1911 Notası

23 Eylül Notası

İtalya savaşa yönelik ilk hamlesi olarak 23 Eylül 1911’de İstanbul’a bir nota gönderdi. 23 Eylül Notasına göre; Osmanlı subayları ve İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin cahil ve mutaassıp halkı İtalyanlar aleyhine kışkırttıkları, bunun sonucu olarak Trablusgarp ve Bingazi civarında bulunan İtalyanların can güvenliğinin tehlikeye girdiği hatta canlarını tehlikede gören bazı ailelerin bölgeyi terk etmeye hazırlandıkları, Osmanlı … Devamını oku…

Trablusgarp Savaşı Öncesi Son Gelişmeler

Trablusgarp Savaşı

1911 yılı itibariyle Almanya ile Fransa arasında Fas üzerinde cereyan eden kriz neticesinde İtalya, Fransa ile daha önce imzaladığı anlaşmaları dayanak göstererek Trablusgarp‘a bir harekâtta bulunma yönünde daha hareketli günler yaşamaya başladı. İtalya ilk başlarda savaş yolu ile değil diplomatik çabalar doğrultusunda Trablusgarp’ı ele geçirmeyi planlamaktaydı. Bu noktada kendisinin müttefiki ve Osmanlı’nın dostu olan Almanya’yı … Devamını oku…