1. Dünya Savaşında Türk Cepheleri

Osmanlı Devletinin savaşa katılmasıyla savaş alanı genişlemiştir. Birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti’nin hareket planının esasını, İttifak Devletleri’nin Avrupa da ki yükünü hafifletmek oluşturmaktadır. Bu amaçla 3 aşamalı şu plan uygulanacaktır: Ruslara karşı; Orta Asya’daki ve Kafkasya’daki Müslümanların, halifenin ilan edeceği cihat çağrısı ile harekete geçirilmesi. İngilizlere karşı; Habeşistan, Sudan, Trablusgarp’daki Müslümanların yine halifenin … Devamını oku…

Osmanlı Devleti ve 1. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti gibi büyük bir coğrafyaya sahip olan devletin böyle büyük bir savaşın dışında kalması mümkün değildi. Osmanlı yöneticileri bunu bildiklerinden dolayı savaş öncesinde bloklar arasında yerini almak için çalışmalar yürütmüşlerdi. Ayrıca Osmanlı yöneticileri açısından birinci dünya savaşına katılmanın gerekçeleri bulunmaktaydı. Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşına Katılma Gerekçeleri Osmanlı Devletinin daha önce kaybettiği toprakları geri almak … Devamını oku…

1. Dünya Savaşının Başlaması ve Gelişmesi

Avrupa’da oluşan iki blok arasında yaşanan tüm gerginliklerin sonucunda artık bu gerginliği savaşa dönüştürecek bir kıvılcım beklenmektedir. Bu tarihlerde Avusturya–Macaristan İmparatorluğu’nun uyarılarına kulak asmayan Sırbistan bu ülkenin sınırları içinde yaşayan Sırpları ve Slavları kışkırtmaktan vazgeçmiyordu. 1908’de Osmanlı’da Meşrutiyetin ilanı sırasında Bosna’nın Avusturya–Macaristan’a geçmesi ile bu bölge üzerinde hak iddia eden Sırplar yoğun milliyetçilik propagandası yapıyorlardı. … Devamını oku…

1. Dünya Savaşı Nedenleri

Dünyanın büyük devletlerinin Avrupa’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Uzakdoğu’da geniş bir alanda ve açık denizlerde, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte ve uzun süreli savaşına I. Dünya Savaşı denilmektedir. I. Dünya Savaşına Yol Açan Sebepler Ekonomik Rekabet ve Sömürgecilik: Birinci Dünya Savaşı’nın temel sebeplerinden biri olan Ekonomik Rekabet ve sömürgecilik, genel anlamda tüm tarafları ilgilendirmekle beraber esas … Devamını oku…

Trablusgarb Savaşı (1911-1912)

Trablusgarp Savaşı

Almanya gibi milli birliğini geç tamamlayan İtalya sömürgecilik yarışına geç katılmıştı. Bu döneme kadar dünyanın en iyi bölgeleri İngiltere ve Fransa başta olmak üzere, büyük devletler arasında paylaşılmıştı. Sömürgecilikte geride kalmak istemeyen İtalya, büyük devletlerle yaptığı bir dizi antlaşmadan sonra, Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki toprağı Trablusgarb ve Bingazi’ye göz dikmişti. Buraların kendisine bırakılması için 28 Eylül … Devamını oku…