Trablusgarp Savaşını Hazırlayan Etkenler

Trablusgarp Savaşı

1510 yılında İspanyol işgaline uğrayan ve 1523 yılında da Saint Jean Şövalyeleri’nin eline geçen Trablusgarp 1551 yılında Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte Trablusgarp Osmanlı Devleti‘nin Akdeniz’deki faaliyetlerinde bir merkez haline gelmiştir. Akdeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi sürecinde çok büyük öneme sahip Trablusgarp valiliğine 1712 yılında burada görev yapan yeniçerilerin oluşturduğu kuloğullarına mensup Karamanlı … Devamını oku…

Osmanlı Toprağında Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı

Millî birliğini sağladıktan sonra diğer Avrupa devletlerinin gerçekleştirmiş olduğu sömürgecilik faaliyetlerinden geri kalmak istemeyen İtalya, sömürge alanı olarak Tunus’u kendisine seçmişse de İngiltere ve Almanya’nın Tunus’u Fransa’ya ‘bahşetmeleri’ neticesinde Fransa’ya karşı mücadele edebilecek kadar güçlü olmayınca kısa süreliğine sömürgecilik faaliyetlerinden ‘mahrum’ kalmıştır. Bir müddet Tunus’u alabilme umudu taşıyan İtalya 1881 yılında Fransa’nın Tunus’u işgal etmesinin … Devamını oku…

İkinci Üç İmparatorlar Ligi (1881)

İkinci Üç İmparatorlar Ligi

Bismarck Avusturya-Macaristan ile yaptığı bu ittifakın Rusya tarafından bir tehlike olarak görülüp bu ittifakın içinde yer almasına neden olmasını istemekteydi. Rusya ilk başlarda bu ittifakı kendisine karşı yapılmış hissetse de aynen Bismarck’ın düşündüğü gibi kendisini bu ittifaka dâhil olmak zorunda hissetti. Rusya’yı buna iten nedenler olarak; İngiltere’nin özellikle Berlin Kongresi’nden sonra artık Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü … Devamını oku…

Birinci Üç İmparatorlar Ligi (1872)

Birinci Üç İmparatorlar Ligi

Birinci Üç İmparatorlar Ligi, 1872 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya arasında kurulan bu lig özellikle Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirdiği ilk oluşumdur. Bu üç ülkeyi bir araya getiren unsurlara bakacak olursak; Avusturya-Macaristan’ın Rusya’nın yürütmüş olduğu Panslavizm ve Almanların yürütmüş olduğu Pancermanizm politikaları karşısında bu iki ülke ile iyi geçinerek dağılma tehlikesi yaşamak istemediği görülmektedir. Rusya ise … Devamını oku…

Trablusgarp Savaşı Öncesi Durum

Trablusgarp Savaşı

19.yy’ın ikinci yarısı itibariyle millî birliklerini tamamlayan İtalya ve Almanya Avrupa siyasî dengeleri içerisinde kendilerine bir yer edinmeye çalışmışlardır. Özellikle Almanya’nın Avrupa içi dengelerde oluşturduğu yeni koşullar Avrupa’nın I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçteki resmini şekillendiren temel etkenler olmuştur. Bu bağlamda özellikle Şansölye Bismarck önderliğindeki Almanya’nın Avrupa siyasetinde çok daha etkin bir hale geldiğini, İtalya’nın … Devamını oku…