Category: En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

Düyûn-ı Umûmiye İdaresi binası

Düyun-ı Umumiye İdaresinin Kuruluşu

1854-1874 yılları arasında Osmanlı Devleti on beş defa borçlandı. Bu borçlanma 127 milyon Osmanlı altınıyken faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olduğu miktar 239 milyon Osmanlı altınıydı. Bu borçlanmalar, Avrupalı kredi kuruluşları için kârlı bir yatırımdı....

Kırım Savaşı (1853-1856) (temsilî)

Osmanlı Devletinde Dış Borçlar Sorunu

XIX. yüzyıla gelindiği zaman hızla artan askerî harcamalar devletin vergi toplama gücünün ötesine taşmıştı. Savaş harcamaları iç finans piyasalarının gücünün ötesinde kaynaklar gerektiriyordu. Osmanlı bürokrasisi dış borçlanma konusunda uzun süre tereddüt etti ancak 1853...

Balta Limanı Sahil Sarayı

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması

Napolyon Savaşları sonrasında Osmanlı Devleti’nin dış ticaret hacmi genişlemişti. Genişleyen dış ticaret, üretimi iki yönden etkiledi. Bir yandan dış pazarlar için zirai meta (ticaret malı) üretimi yaygınlaştı. Diğer yandan da sanayileşmiş ülkelerden ithal edilen...

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti sanayi kuruluşları

Esnaf Şirketlerinin Kurulması

Sanayi komisyonunun Batı sermayesi karşısında rekabet gücünü arttırmak amacıyla esnaf şirketleri kuruldu. Dağınık vaziyette faaliyet gösteren esnafı bir araya getirmek suretiyle daha büyük ölçekli esnaf şirketlerinin kurulmasını sağlamak amaçlanmıştı. Bu proje kapsamında Simkeşler Şirketi,...

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşını gösteren harita

Darbelerin Kaybettirdiği Topraklar

Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyılda meydana gelen darbeler devletin iç ve dış politikada güç kaybetmesine sebep oldu. Sultan Abdülaziz’in bir darbe sonucu indirilmesi büyük kargaşaya sebep oldu. Balkanlar’daki gayrimüslim halk, Avrupalı devletlerin de...

Hareket Ordusu

31 Mart Darbesi ve Sonuçları

23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı Osmanlı ülkesinde coşku ile karşılanmıştı ancak eski dönemin yüksek memurları ve alaylı subaylar kendilerine zarar geleceği düşüncesiyle oldukça rahatsız olmuşlardı. Meşrutiyet’in ilanında etkin bir rol oynayan İttihat ve...

Sultan Abdülaziz (temsilî)

Sultan Abdülaziz’in Darbe ile Tahttan İndirilmesi

Sultan Abdülaziz 1861’de, 31 yaşında Osmanlı tahtına geçti. Osmanlı devlet yöneticileri yeni hamleler ile devleti yeniden güçlenmeye çalışıyordu. Sultan Abdülaziz’in ağabeyi Sultan Abdülmecit, 1839’da Tanzimat Fermanı’nı ilan ederek Osmanlı Devleti için modernleşme ve güçlenme...