"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

İMPARATORLUKLARIN ULUS DEVLETLERE DÖNÜŞMELERİYLE YAŞANAN DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı, bünyesinde çok sayıda ulusu barındıran imparatorluklar için bir yıkıma dönüştü. Bu süreçte Fransız ordusu ihtilalin yaydığı fikirleri savunmak…