Osmanlı Düşünce Sisteminde Felsefe

Osmanlı Devletinde Toplum Yapısı

Osmanlı düşünce geleneği, felsefe, kelâm ve tasavvufun bir terkibi niteliği taşımaktadır. Fatih Sultan Mehmed’in Molla Câmî’ye “hakikati arayan gruplar” diye nitelediği felsefeciler, kelâmcılar ve sûfîlerin görüşlerini birlikte değerlendiren bir risâle yazdırması, bu üç bilimin de Osmanlı düşüncesi içindeki varlığını göstermektedir (Öngören, 2007: 542). Osmanlı düşünce geleneği içinde, Farabî ve İbn Sina’nın görüşleri İdris-i Bitlisî, İbn … Devamını oku…

İslamcılık Fikir Akımı – Osmanlı Devleti Fikir Akımları

İslam Dünyası Liderliği

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu çıkmazlar karşısında ortaya çıkan fikir akımlarından birisi de “İslamcılıktır”. Kavram; İslam dünyasında tecdid, ıslah, İttihad-ı İslam, Batı dünyasında ise Panislamizm gibi terkiplerle ifade edilmektedir. İsmail Kara, “İslamcılık” fikrini şöyle tanımlar: “19. ve 20. yy.’da İslam’ı bir bütün olarak (inanç, ibadet, ahlak, felsefe, siyaset, eğitim) “yeniden” hayata hâkim kılmak ve akılcı bir … Devamını oku…

Osmanlıcılık Fikir Akımı – Osmanlı Devleti Fikir Akımları

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu topraklar üzerinde asırlar boyunca yaşayabilmesi onun siyasi ve idari becerisi ile alakalıydı. Birçok farklı din ve etnik kökenli unsuru bir arada yaşatabilmek için de “Millet Sistemi” denilen bir sistemi hayata geçirmişti. Ancak burada ifade edilen “millet” kavramı dinî cemaatleri tanımlamak için kullanılmaktaydı. Merkezî yönetim bu sistemi yaşatabilmek için önemli çalışmalar yapıyordu. … Devamını oku…

Kadıasker Nedir, Kadıaskerlik Kurumu

Kadıaskerlik

I. Murad, Bursa Kadılığını, ordu kadılığıyla birleştirdi ve “kadıaskerlik” adıyla yeni bir kurum oluşturdu. Böyle bir kuruma ihtiyaç vardı. Çünkü daha önce her sefere çıkışta rütbesi en yüksek olan başkent kadısı, seferlerde anlaşmazlıkları çözer, askerlerin törelere göre hareket etmelerini sağlardı. I. Murad zamanında asker sayısında meydana gelen büyük artış, Kadıaskerlik kurumuna ihtiyaç gösterdi. Savaşta ve … Devamını oku…

Şeyh Edebali Kimdir?

Şeyh Edebali

Edebali gibi bir Horasan Piri’ni hemen hemen Anadolu topraklarında yaşayan, biraz da tarihle ilgilenen herkes bilmektedir. Hacı Bektaş ve diğer Horasan erenleriyle yakın ilişki içinde bulunmuştur. 1326’da öldüğü bilinen bu Horasan ereninin diğer arkadaşları gibi, doğum tarihi de bilinmemektedir. Ancak Karaman’da doğduğu çeşitli kaynaklarda bildirilir. Edebali, Horasan okulundan gelen bir ailenin çocuğudur. Kendisi de Anadolu’da … Devamını oku…