Serez Vakası (Serez Olayı)

Yuannis’in ikinci oğlu ve saltanat ortağı Selanik Valisi Manuel; Osmanlı hudut şehirlerinden olan Serez’i zapt etmek üzere oradaki Rumları ayaklandırmak istediğini ve içeriden de birtakım Rumları elde ederek kaledeki Türk muhafızlarını katletmek ve şehri Manuel’e teslim etmeye karar verdiklerini gizlice haber alan Sultan Murad, Manuel’i ölü veya diri olarak elde etmek üzere Çandarlı Halil Hayreddin … Devamını oku…

Savcı İsyanı ve Andronikos İsyanı

İmparator V. Yuannis 1373’te Selanik valisi olan ikinci oğlu Manuel’i imparator sıfatıyla saltanata ortak yapmış ve Avrupa’ya giderken yerine vekil bıraktığı veliahtı ve büyük oğlu Andronikos’un hakkını çiğnemişti; buna da sebep, imparatorun Venedikliler tarafından tevkifi esnasında babasını kurtarmak için Andronikos’un para göndermemesi idi; bundan müteessir olan ve münasip fırsat kollayan Andronikos nihayet babasının Sultan Murad’la … Devamını oku…

Osmanlıda Suhte İsyanları – Medreseli İsyanları

Osmanlı Devletinde İsyanlar

Medreseli İsyanları olarak da anılan Suhte İsyanları, XVI. yüzyılda Anadolu ve Rumeli’de halk arasında sosyal gerginliğin bulunduğu bir dönemde cereyan etmiştir. Medreseli suhteler, iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısından birçok olaya karışmış ve isyan etmiştir. Medreseli suhtelerin karışıklık çıkardığı yerler, medreselerin ve imaretlerin çok olduğu şehirler ve Anadolu’nun verimli bölgeleridir. Medreselerde eğitim gören talebeler isyana katılan … Devamını oku…

Yeniçeri İsyanları (İstanbul İsyanları)

Yeniçeri İsyanı (temsilî)

XVII. yüzyılda İstanbul’da çıkan isyanlar genel olarak yeniçeriler tarafından çıkarılan isyanlardır. Kapı kulu ordusunun en kalabalık grubunu oluşturan yeniçeriler, padişahın merkezi otoritesini sağlamada önemli bir yere sahipti. Yeniçeri Ocağının bozulmaya başlaması, III. Murat Dönemi’nde başladı. Yeniçeriler arasında evli olanların sayısının artmasından dolayı yeniçeriler kışlalarda kalmamaya başladılar. Askerlik dışında ticaret ve esnaflık gibi işlere yönelmeleri de … Devamını oku…

Celali İsyanları – Bozoklu Celal

Celali İsyanları (temsilî)

Celali İsyanları, Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde başlamıştır. Bu isyanların, Celali İsyanları olarak adlandırılması Tokat ve çevresinde isyan eden Bozoklu Celal‘den gelmektedir. XVII. yüzyıla kadar devam eden Celali İsyanları kısa zamanda geniş bir taraftar kitlesine ulaştı. Bu dönemde çıkan isyanların geneline Celali İsyanları adı verilir. XVII. yüzyılda uzun süren Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı İran savaşları gelirleri azalttığı … Devamını oku…