Category: Osmanlı Devleti Genel

Kadıaskerlik

Kadıasker Nedir, Kadıaskerlik Kurumu

I. Murad, Bursa Kadılığını, ordu kadılığıyla birleştirdi ve “kadıaskerlik” adıyla yeni bir kurum oluşturdu. Böyle bir kuruma ihtiyaç vardı. Çünkü daha önce her sefere çıkışta rütbesi en yüksek olan başkent kadısı, seferlerde anlaşmazlıkları çözer,...

Şeyh Edebali

Şeyh Edebali Kimdir?

Edebali gibi bir Horasan Piri’ni hemen hemen Anadolu topraklarında yaşayan, biraz da tarihle ilgilenen herkes bilmektedir. Hacı Bektaş ve diğer Horasan erenleriyle yakın ilişki içinde bulunmuştur. 1326’da öldüğü bilinen bu Horasan ereninin diğer arkadaşları...

Baciyan-ı Rum

Anadolu Kadınlar Birliği (Bacıyan-ı Rum)

En eski Osmanlı Devleti tarih yazarı Aşık Paşazade, Anadolu’da kurulan Ahilik teşkilatı (Ahiyan-ı Rum) yanında, bir diğer sosyal zümre olan Bacıyan-ı Rum‘dan (Anadolu Kadınlar Birliği) bahseder. Aşık Paşazade Tarihi’nde dört sosyal zümre arasında Anadolu...

Musa Çelebi’nin Rumeli’de Hükümdarlığı

Edirne’ye giren Musa Çelebi, biraderi Çelebi Mehmed’le olan mukavelesine riayet etmeyerek Edirne’de hükümdarlığını ilan eyledi; adına hükümdarlığı akçe kestirdi (813 H./1410 M). Kendisini muharebede terk eden ve Emir Süleyman tarafına geçmiş olan despotun kardeşi...

Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed’in Saltanat Mücadeleleri

Son defa olarak İsa Çelebi’nin Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin yardımlarına rağmen mağlup olması üzerine Mehmed Çelebi’nin Anadolu’da kudretini gösterdiğini görünce bizzat Anadolu’ya geçti ve Bursa’yı aldı. Çelebi Mehmed karşı koyamayarak Amasya’ya çekildi. Emir...