Anadolu Kadınlar Birliği (Bacıyan-ı Rum)

Baciyan-ı Rum

En eski Osmanlı Devleti tarih yazarı Aşık Paşazade, Anadolu’da kurulan Ahilik teşkilatı (Ahiyan-ı Rum) yanında, bir diğer sosyal zümre olan Bacıyan-ı Rum‘dan (Anadolu Kadınlar Birliği) bahseder. Aşık Paşazade Tarihi’nde dört sosyal zümre arasında Anadolu Kadınlar Birliği’ne de yer verilmesi, bu birliğin Ahi birlikleri kadar önendi hizmetler gördüklerini akla getirir. Alman araştırmacı Franz Taeschener, Anadolu’da Ahilik … Devamını oku…

Musa Çelebi’nin Rumeli’de Hükümdarlığı

Edirne’ye giren Musa Çelebi, biraderi Çelebi Mehmed’le olan mukavelesine riayet etmeyerek Edirne’de hükümdarlığını ilan eyledi; adına hükümdarlığı akçe kestirdi (813 H./1410 M). Kendisini muharebede terk eden ve Emir Süleyman tarafına geçmiş olan despotun kardeşi vuku bir baskın neticesinde yakalayarak öldürdü (6 Haziran 1410); aynı akıbet despot Stefan’ın oğlu Lazar’ın basma da geldi. Süleyman’ın da ortadan … Devamını oku…

Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed’in Saltanat Mücadeleleri

Son defa olarak İsa Çelebi’nin Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin yardımlarına rağmen mağlup olması üzerine Mehmed Çelebi’nin Anadolu’da kudretini gösterdiğini görünce bizzat Anadolu’ya geçti ve Bursa’yı aldı. Çelebi Mehmed karşı koyamayarak Amasya’ya çekildi. Emir Süleyman, Ankara üzerine gitti ve vezir-i âzam Ali Paşa’nın tertibi ile bir hile neticesinde Çelebi Mehmed’in Ankara muhafızı Firuz Beyzade Yakup … Devamını oku…

İsa Çelebi ve Mehmed Çelebi’nin Saltanat Mücadeleleri

Balıkesir taraflarında gizlenip Timur’un İzmir taraflarında bulunduğu sırada Bursa’yı da işgal etmiş olan İsa Çelebi, Timur’un yardımıyla bir müddet orada oturdu. Timur, Semerkand’a dönerken Yıldırım Bayezid’in tabutunu Musa Çelebi’ye vererek babasını türbesine defnedilmek üzere yolladı. Musa Çelebi Bursa’ya gelerek İsa’yı kaçırdı ve Bursa’da hükümdarlığını ilan eyledi . Fakat bir müddet sonra İsa Bey tekrar Bursa … Devamını oku…

Ankara Savaşı’ndan Sonra Osmanlı Şehzadelerinin Saltanat Mücadeleleri

Büyük şehzade Emir Süleyman, Ankara muharebesinin kaybedildiğini görüp kaçtıktan sonra daha yukarılarda görüldüğü üzere süratle Bursa’ya geldi, aile ve çocuklarını alarak Gemlik’ten bir gemiye atlayıp Güzelcehisar (Anadolu Hısarı)’a çıktı ve bir müddet orada oturup İmparatorla anlaştıktan sonra Gelibolu’ya gitti. Ankara’da Yıldırım Bayezid’in mağlubiyetini duymuş olan Manuel hemen memleketine döndü; malum olduğu üzere Manuel, İstanbul’u muhasaradan … Devamını oku…