Kadıasker Nedir, Kadıaskerlik Kurumu

Kadıaskerlik

I. Murad, Bursa Kadılığını, ordu kadılığıyla birleştirdi ve “kadıaskerlik” adıyla yeni bir kurum oluşturdu. Böyle bir kuruma ihtiyaç vardı. Çünkü daha önce her sefere çıkışta rütbesi en yüksek olan başkent kadısı, seferlerde anlaşmazlıkları çözer, askerlerin törelere göre hareket etmelerini sağlardı. I. Murad zamanında asker sayısında meydana gelen büyük artış, Kadıaskerlik kurumuna ihtiyaç gösterdi. Savaşta ve … Devamını oku…

Şeyh Edebali Kimdir?

Şeyh Edebali

Edebali gibi bir Horasan Piri’ni hemen hemen Anadolu topraklarında yaşayan, biraz da tarihle ilgilenen herkes bilmektedir. Hacı Bektaş ve diğer Horasan erenleriyle yakın ilişki içinde bulunmuştur. 1326’da öldüğü bilinen bu Horasan ereninin diğer arkadaşları gibi, doğum tarihi de bilinmemektedir. Ancak Karaman’da doğduğu çeşitli kaynaklarda bildirilir. Edebali, Horasan okulundan gelen bir ailenin çocuğudur. Kendisi de Anadolu’da … Devamını oku…

Anadolu Kadınlar Birliği (Bacıyan-ı Rum)

Baciyan-ı Rum

En eski Osmanlı Devleti tarih yazarı Aşık Paşazade, Anadolu’da kurulan Ahilik teşkilatı (Ahiyan-ı Rum) yanında, bir diğer sosyal zümre olan Bacıyan-ı Rum‘dan (Anadolu Kadınlar Birliği) bahseder. Aşık Paşazade Tarihi’nde dört sosyal zümre arasında Anadolu Kadınlar Birliği’ne de yer verilmesi, bu birliğin Ahi birlikleri kadar önendi hizmetler gördüklerini akla getirir. Alman araştırmacı Franz Taeschener, Anadolu’da Ahilik … Devamını oku…

Musa Çelebi’nin Rumeli’de Hükümdarlığı

Edirne’ye giren Musa Çelebi, biraderi Çelebi Mehmed’le olan mukavelesine riayet etmeyerek Edirne’de hükümdarlığını ilan eyledi; adına hükümdarlığı akçe kestirdi (813 H./1410 M). Kendisini muharebede terk eden ve Emir Süleyman tarafına geçmiş olan despotun kardeşi vuku bir baskın neticesinde yakalayarak öldürdü (6 Haziran 1410); aynı akıbet despot Stefan’ın oğlu Lazar’ın basma da geldi. Süleyman’ın da ortadan … Devamını oku…

Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed’in Saltanat Mücadeleleri

Son defa olarak İsa Çelebi’nin Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin yardımlarına rağmen mağlup olması üzerine Mehmed Çelebi’nin Anadolu’da kudretini gösterdiğini görünce bizzat Anadolu’ya geçti ve Bursa’yı aldı. Çelebi Mehmed karşı koyamayarak Amasya’ya çekildi. Emir Süleyman, Ankara üzerine gitti ve vezir-i âzam Ali Paşa’nın tertibi ile bir hile neticesinde Çelebi Mehmed’in Ankara muhafızı Firuz Beyzade Yakup … Devamını oku…