Category: Osmanlı Devleti Genel

Osmanlı Devletinde Özel Teşebbüs

Osmanlı Devletinde Özel Teşebbüs

Osmanlı Devleti’nde ilk dönem devletin merkezi idaresinin güçlü olduğu ve özel teşebbüse yaşama şansı verilmediği dönem, ikinci dönemse Avrupa’da sanayi devriminin gerçekleştiği ve yabancı sermayenin ülkeyi işgal etmesi sonucunda oluşturulmaya çalışılan, fakat yapay ve...