Category: Osmanlı Devleti Genel

Osmanlıda Taşra Teşkilatı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Dirlik Sistemi ve Sonuçları Askeri temeller üzerine kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğunun merkezi yönetimi gibi, taşra örgütü yada yönetim bölümlenmesi de bu temellere göre düzenlenmiş, dolayısıyla askerlik amaçlarıyla bağdaştırılmış olan toprak...

Divan (Devlet Kurulu)

Merkezi yönetimde bulunan görevlilerin belli zamanlarda “Padişah” ya da “Veziriazam”ın başkanlığında toplanmasıyla oluşan ve “Divanı Hümayun” adını taşıyan Osmanlı yönetim sisteminde önemli bir yeri vardır. Osmanlılardan önceki Türk ve İslam toplumlarına, devlet ileri gelenlerinin...

Osmanlıda Merkezi Yönetim Sistemi

Merkezi Yönetim Örgütü İlk Osmanlı yönetim sistemi, kuruluşunda rol oynayan etmenlerden ötürü bir teokratik monarşi biçiminde belirmiştir. Buna göre, yönetim egemenlik hakkını Tanrıdan aldığı varsayılan padişahın mutlak otoritesine dayanmıştır. Yalına indirgenmiş olan bu yönetim...