Osmanlıda Taşra Teşkilatı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Dirlik Sistemi ve Sonuçları Askeri temeller üzerine kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğunun merkezi yönetimi gibi, taşra örgütü yada yönetim bölümlenmesi de bu temellere göre düzenlenmiş, dolayısıyla askerlik amaçlarıyla bağdaştırılmış olan toprak rejimine dayanmıştır. Başka bir deyişle, taşra yönetim işleri de ilkece askerlik hizmeti karşılığında toprak geliri (dirlik) alan kamu görevlilerine bırakılmıştır. Kısacası, … Devamını oku…

Divan (Devlet Kurulu)

Merkezi yönetimde bulunan görevlilerin belli zamanlarda “Padişah” ya da “Veziriazam”ın başkanlığında toplanmasıyla oluşan ve “Divanı Hümayun” adını taşıyan Osmanlı yönetim sisteminde önemli bir yeri vardır. Osmanlılardan önceki Türk ve İslam toplumlarına, devlet ileri gelenlerinin çeşitli konularda görüş alışverişi yaparak kararlar almak üzere toplandıkları bilinen bir gerçektir. İslamiyet öncesi yarı göçebe Türk toplumlarında, beylerin önemli konularda … Devamını oku…

Osmanlıda Merkezi Yönetim Sistemi

Merkezi Yönetim Örgütü İlk Osmanlı yönetim sistemi, kuruluşunda rol oynayan etmenlerden ötürü bir teokratik monarşi biçiminde belirmiştir. Buna göre, yönetim egemenlik hakkını Tanrıdan aldığı varsayılan padişahın mutlak otoritesine dayanmıştır. Yalına indirgenmiş olan bu yönetim sisteminde, kuvvetler ayrımı söz konusu olmadığı gibi, gerçek anlamıyla görev aldığı da yoktur. Devletin yürütme, yasama ve yargı yetkileri doğrudan ya … Devamını oku…