Sultan II. Abdülhamid’in Tahttan İndirilmesi

Sultan Abdülhamid

Hareket Ordusu’nun 15 Nisan 1909 tarihinde isyanı bastırması sonucunda Sultan II. Abdülhamid‘in hal edilmesi meselesi gündeme geldi. İttihatçılar, Sultan’ı 31 Mart Hadisesinin azmettiricisi olarak değerlendirmekteydi. Sultan II. Abdülhamit’in aslen isyana dahil olup olmaması, Cemiyet nazarında pek de mühim teşkil etmemekteydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin asıl niyeti Meşrutiyeti ilan etmekle beraber Sultan’ı da tahtan etmekti. Cemiyet, … Devamını oku…

İlk Osmanlı Sultanlarının Devlet Anlayışı

Osman Gazi (Temsilî)

Osmanlı Devletinin ilk yüzyılı içinde devletin temel müesseselerinin oluştuğunu görmekteyiz. Bu noktada, karşımızdaki en önemli sorun, devlet-reaya ilişkilerini yani, bey/sultan’ın, yönettiği halka yaklaşımını belirlemek önem kazanmaktadır. Osmanlı Devleti gibi “Orta Çağ” devletleri grubuna sokulan bir siyasal kuruluşun sadece merkezi-mutlak bir güce dayandığını belirterek bu sorunu açıklamak yeterli sayılamaz. Bu noktada dev!etin yönettiği insanlarla buluştuğu noktaları, … Devamını oku…

Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed’in Saltanat Mücadeleleri

Son defa olarak İsa Çelebi’nin Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin yardımlarına rağmen mağlup olması üzerine Mehmed Çelebi’nin Anadolu’da kudretini gösterdiğini görünce bizzat Anadolu’ya geçti ve Bursa’yı aldı. Çelebi Mehmed karşı koyamayarak Amasya’ya çekildi. Emir Süleyman, Ankara üzerine gitti ve vezir-i âzam Ali Paşa’nın tertibi ile bir hile neticesinde Çelebi Mehmed’in Ankara muhafızı Firuz Beyzade Yakup … Devamını oku…

Ankara Savaşı’ndan Sonra Osmanlı Şehzadelerinin Saltanat Mücadeleleri

Büyük şehzade Emir Süleyman, Ankara muharebesinin kaybedildiğini görüp kaçtıktan sonra daha yukarılarda görüldüğü üzere süratle Bursa’ya geldi, aile ve çocuklarını alarak Gemlik’ten bir gemiye atlayıp Güzelcehisar (Anadolu Hısarı)’a çıktı ve bir müddet orada oturup İmparatorla anlaştıktan sonra Gelibolu’ya gitti. Ankara’da Yıldırım Bayezid’in mağlubiyetini duymuş olan Manuel hemen memleketine döndü; malum olduğu üzere Manuel, İstanbul’u muhasaradan … Devamını oku…

İlk Osmanlı Sikkesi, İlk Osmanlı Akçesi, İlk Osmanlı Parası Kimin Zamanında Basıldı? Nasıldı?

Bursa ve İznik fetihleri Osmanlı Beyliği’nin en önemli fetihlerindendir. Bu fetihler tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. Şöyle ki sınırlarını genişletmekte olan küçük bir beylik olan Osmanlı Beyliği, bu fetihlerle birlikte artık yavaş yavaş bir aşiret olmaktan çıkarak bir devlet mahiyetine bürünmek yolunu tutmuş ve bünyesine göre idari, adli, askeri, teşkilat yapmak zaruretini hissetmişti. Bunun için … Devamını oku…