Osman Bey’in Ahilerle, Ahi Teşkilatıyla İlişkileri Nasıldı?

Osman Bey zamanında Anadolu’da Ahilik ve Babailik olarak iki mühim tarikat vardı. Ahi reislerinden olup Eskişehir civarında İtburnu mevkisinde tekkesi bulunan Şeyh Edebali, o havalinin en itibarlı ve sözü geçen ulularındandı. Tahsilini Mısır’da yapmış olan Edebali’nin kızı Malhon Hatun’u Gazi Osman Bey almış ve bu sayede Ahilerin nüfuzundan istifade temin etmişti. Nitekim Şeyh Mahmud Gazi, … Devamını oku…

Osmanlı Hanedanı ve Padişah

Padişahın devlet adamlarıyla görüşmesi (Temsilî)

Osmanlı İmparatorluğu, adını devletin kurucusu olan ve hanedana da ismini veren Osman Gazi’den almıştır. Devletin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen altı asırlık uzun dönemde tahta geçen 36 padişahın tamamı Osmanlı hanedanına mensuptur. İmparatorluğu, bu hanedansız düşünebilmek imkânsızdır. Bu nedenle tarihî kaynaklarda Osmanlı Devleti’nin adı Devlet-i Âl-i Osman olarak geçmektedir. Altı yüz yıllık bu imparatorluk, tek bir … Devamını oku…

Sultan Süleyman’a Neden Kanuni Denir?

Kanuni Sultan Süleyman (Temsilî)

I. Süleyman’ın Kanuni olarak anılması kendi zamanının yazarlarına ait değildir. 17. yüzyılda bir Batı kaynağında kanun yapıcılığı sıfatıyla tarif edilmiştir. Bu sıfat 19. yüzyılda Osmanlı tarihçileri tarafından benimsenerek yaygınlık kazanmıştır. I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasında gerçekleştirdiği reformlar, adalet prensibini ön plana çıkarması etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nde yaptığı iç reformlar ve yeniden oluşturduğu kanunlar dolayısıyla devlet … Devamını oku…

Osmanlı Devletinde Şehzadelerin Eğitimi

Amasya

Padişahın erkek çocukları olan şehzadelerin doğum haberi bir hatt-ı hümâyunla vezîriâzama bildirilirdi. Devlet adamları padişahı tebrik eder ve hediyeler verirdi. Şehzade doğumları ülkede düzenlenen şenliklerle kutlanırdı. Devlet için resmî bir olay kabul edilen şehzade doğumu, bir bayram niteliğindeydi. Şehzadelerin hizmetlerinin karşılanması için annesi tarafından “usta” denilen genç kızlar seçilirdi. Baş lala dâhil ağa rütbesine sahip … Devamını oku…

Siyasetnamelerde Padişahların Vasıfları

Padişahın devlet adamlarıyla görüşmesi (Temsilî)

Siyasetname türündeki eserlerin çok eskilere giden bir geleneği vardır. Bu tür eserler hem devrin hükümdarlarına ve devletin ileri gelenlerine hem de daha sonra bu görevi üstleneceklere yol göstermek, tavsiyelerde bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Eserlerde siyaset konularına değinildiği gibi devletin işleyişi, idare şekilleri ve devlet ileri gelenlerinin taşıması gereken özelliklere dair bilgilere de yer verilmiştir. Siyasetname … Devamını oku…