Osmanlı Devletinde Padişah ve Şehzade Eşleri

Osmanlı Devletinde Padişah ve Şehzade Eşleri

Osmanlı Devletinde Padişahların eşleri yani sultanlar çok fazla merak edilmektedir. En çok sorulan soru ise, padişah eşleri neden yabancı sorusu olmakta.  1520’lere kadar padişah ve şehzadeler, Anadolu beyliklerinin Türkmen prensesleri veya Balkanlar’ın Hıristiyan prensesleri ile evleniyorlardı. Bu tarihlerde imparatorluk cihan devleti haline geldi ve kızını alacak komşu hanedan kalmadı. İleri gelen Osmanlı ailelerinden kız almak … Devamını oku…

I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Dönemi 1512 – 1520

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim olarak bilinen I. Selim, II.Bayezit’in oğludur. 1512 yılında babasını tahttan indirerek yerine geçmiştir ve 1520 yılına kadar Osmanlı Devleti hükümdarlığı yapmıştır. 1502 yılında Akkoyunlu Devleti’ni yıkarak Safevi Devleti’ni kuran Şah İsmail, Şii mezhebine mensuptu ve Anadolu’da bu mezhebi yaymak için propaganda çalışmaları yapıyordu. Bu faaliyetleriyle Anadolu’yu ele geçirmeyi planlıyordu. Şah İsmail’in Anadolu’ya … Devamını oku…

Osmanlı Devletinde Hükümdar

Osmanlılar; önceki Türk devletlerinde olduğu gibi hâkimiyetin ilahi bir güçle kendi ailelerine verildiği anlayışına sahiptiler. Hâkimiyetin sahibi olan hükümdarın ölümü sonrasında yerine kimin geçeceği yazılı bir kanuna dayanmıyordu. Hanedan üyesi olan her şehzadenin tahta geçme hakkı vardı. Devletin ileri gelenleri ve ahilerin onayladığı en başarılı ve dirayetli kişinin hükümdar olması kuralı I. Murat’a kadar devam … Devamını oku…

Osman, Otman Bey Kimdir?

Osman Gazi ilk Osmanlı hükümdarıdır. Osmanoğulları sülalesi, Osmanlı hanedanı, al-i Osman’ın kurucusudur. Altı asırdan fazla bir süre yaşamış olan bir devlete adını vererek, resmi ve özel bütün işlemlere, haberleşme yazışmalarına ve anlaşmalarda “Osmanlı devleti“, “Osmanlı imparatorluğu“, “Osmanlı hükumeti” olarak adlandırılmasından, ayrıca bu siyasi kuruluş ve birliğe mensup bütün halk topluluklarına, kavim ve milletlere de “Osmanlı” denilmesine … Devamını oku…

III. Selim ve Nizam-ı Cedit

Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden ve Avrupa’ya gönderdiği elçilerden aldığı raporlar doğrultusunda ıslahatlar yapmaya çalıştı. III. Selim döneminde yapılan ısla­hatlara Nizam-ı Cedit (yeni yüzen) adı verilmiştir. III. Selim Döneminde Yapılan Islahatlar Fransa ve İsveç’ten getirilen … Devamını oku…