Category: Osmanlı Devletinde Askeri Teşkilat

Nizam-ı Cedit Ordusu 1807

Merkez ordusu iken belli başlı merkezlerde garnizonlar oluşturarak örgütlenen Yeniçeri Ocağı, fonksiyonunu ve Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu dönemdeki etkinliğini yitirdi. Yeniçeri Ocağında ilk bozulmalar XVI. yüzyıl ortalarında başladı. Yeniçerilerin evlenmeye başlaması ve askerlik dışında...

Yeniçeri askerleri (temsilî)

Osmanlı Ordusunun Finansı İçin Alınan Tedbirler

Yeni Çağ’da merkantilist ekonomi modelinin etkisiyle Osmanlı Devleti‘nin toprak düzeninde ve savaş yapısında birtakım dönüşümler yaşandı. Avrupa ülkelerinin ekonomik çıkarları gereği ithalatı kısıtlayan ve ihracatı arttırmayı hedefleyen bir model izlemesi söz konusuydu. Avrupa’ya getirilen...

Humbara (temsilî)

Askeri Devrim ve Ateşli Silahların Gelişimi

Barutun ateşli silahların gelişiminde önemli bir yeri vardır. Barut, simya bilimiyle uğraşanların iksir bulma çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Çin’de bir silah olarak ortaya çıkmadan önce barut, yanıcı ve gürültü çıkarıcı olarak uzun...

Osmanlı Askeri Teşkilatı

Osmanlı Askeri Teşkilatı ve Askeri Teşkilat Üyeleri

Temelleri kuruluş döneminde atılan Osmanlı ordu teşkilatı yükselme döneminde gelişimini sürdürmüş ve Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasında önemli rol oynamıştır. Kapıkulu piyadeleri sınıfına bu dönemde top arabacıları, lağımcılar, humbaracılar ve bostancılar ilave olurken...

Türklerde Askerlik

Osmanlı Devletinde Askeri Alanda Reform Hareketleri

Savaş alanlarında arka arkaya alman yenilgiler Osmanlı İmparatorluğunda şok etkisi yapmıştır. Batıdaki gelişmeleri ancak savaşlar aracılığıyla anlayan Osmanlılar çözümü yine askerî düzeyde arayacak onun gerisindeki yapısal değişimleri dikkate almayacaklardır. Batılılarla aynı silâhlarla savaşmadıklarını gören...

Türklerde Askerlik

Osmanlı Devletinde Ordu Teşkilatı

Sürekli bir toprak genişlemesi politikası izleyen bir devletin askerî varlığının her şeyden önce gelmesi olağandır. Osmanlı devleti de öncelikle askerî bir İmparatorluktu.  Anadolu öncesi Türk toplumlarında olduğu gibi savaş hâlâ bir geçim kaynağıdır. Toplum...

Türklerde Askerlik

Osmanlı Devletinden Önce Türk Orduları

X. yy.’dan başlayarak Türklerde belirli ve sürekli bir yerde yerleşme eğilimi gözlenir. Bu yerleşiklik yeni bir dinin benimsenmesiyle birlikte olacaktır: İslâm. Ama her iki önemli olay da Türklerin savaş geleneklerini zayıflatmayacaktır. Zaten İslamlaşma da...