Nizam-ı Cedit Ordusu 1807

Merkez ordusu iken belli başlı merkezlerde garnizonlar oluşturarak örgütlenen Yeniçeri Ocağı, fonksiyonunu ve Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu dönemdeki etkinliğini yitirdi. Yeniçeri Ocağında ilk bozulmalar XVI. yüzyıl ortalarında başladı. Yeniçerilerin evlenmeye başlaması ve askerlik dışında başka mesleklerle uğraşması onları talim yapmaktan uzaklaştırdı. Bu durum onların askerlik yeteneklerini zayıflattı. Sultan III. Murat Dönemi’nde askerlikle alakası olmayanların Yeniçeri … Devamını oku…

Osmanlı Ordusunun Finansı İçin Alınan Tedbirler

Yeniçeri askerleri (temsilî)

Yeni Çağ’da merkantilist ekonomi modelinin etkisiyle Osmanlı Devleti‘nin toprak düzeninde ve savaş yapısında birtakım dönüşümler yaşandı. Avrupa ülkelerinin ekonomik çıkarları gereği ithalatı kısıtlayan ve ihracatı arttırmayı hedefleyen bir model izlemesi söz konusuydu. Avrupa’ya getirilen değerli madenlerin ülke dışına çıkarılmaması Avrupa’da ve Osmanlı Devleti’nde enflasyona yol açtı. Osmanlı Devleti, Yeni Çağ’da iç pazarın ihtiyaçlarını gidermeyi esas … Devamını oku…

Askeri Devrim ve Ateşli Silahların Gelişimi

Humbara (temsilî)

Barutun ateşli silahların gelişiminde önemli bir yeri vardır. Barut, simya bilimiyle uğraşanların iksir bulma çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Çin’de bir silah olarak ortaya çıkmadan önce barut, yanıcı ve gürültü çıkarıcı olarak uzun zamandan beri çeşitli amaçlarla kullanıldı. XIII. yüzyıldan itibaren Çinliler, barutlu humbaraların ilk örneklerini kullandılar. Barutun ateşli silahlarda kullanılması örneği XIV. yüzyılda … Devamını oku…

Osmanlı Askeri Teşkilatı ve Askeri Teşkilat Üyeleri

Osmanlı Askeri Teşkilatı

Temelleri kuruluş döneminde atılan Osmanlı ordu teşkilatı yükselme döneminde gelişimini sürdürmüş ve Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasında önemli rol oynamıştır. Kapıkulu piyadeleri sınıfına bu dönemde top arabacıları, lağımcılar, humbaracılar ve bostancılar ilave olurken kapıkulu süvarilerine ise sağ ulufeciler, sol ulufeciler , sağ garipler ve sol garipler eklenmiştir. Bunların başlıca görevleri şunlardır: Top Arabacıları: I. … Devamını oku…

Kadıasker veya Kazasker’in Görevleri ve Bugünkü Karşılığı Nedir?

Osmanlı Devletinde Kadıaskerlik Makamı

Şeyhülislamdan sonra ilmiye teşkilatının ikinci önemli makamı olan kadıaskerlik, Sultan I. Murad tarafından ordunun adli işlerini görmek üzere 763/1362 tarihinde kurulmuştur. Diğer bir ifadesi kazaskerlik‘tir. İlk Osmanlı Kadıaskeri Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil Hayreddin Efendi’dir. Kuruluşundan itibaren Divan-ı Hümayun üyesi olan Kadıaskerlerin sayısı devletin sınırlarının genişlediği Fatih Sultan Mehmed devrinde (885/1480) ikiye çıkarılarak Anadolu ve … Devamını oku…