Category: Osmanlı Devletinde Askeri Teşkilat

Nizam-ı Cedit Ordusu 1807

Merkez ordusu iken belli başlı merkezlerde garnizonlar oluşturarak örgütlenen Yeniçeri Ocağı, fonksiyonunu ve Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu dönemdeki etkinliğini yitirdi. Yeniçeri Ocağında ilk bozulmalar XVI. yüzyıl ortalarında başladı. Yeniçerilerin evlenmeye başlaması ve askerlik dışında...

Yeniçeri askerleri (temsilî)

Osmanlı Ordusunun Finansı İçin Alınan Tedbirler

Yeni Çağ’da merkantilist ekonomi modelinin etkisiyle Osmanlı Devleti‘nin toprak düzeninde ve savaş yapısında birtakım dönüşümler yaşandı. Avrupa ülkelerinin ekonomik çıkarları gereği ithalatı kısıtlayan ve ihracatı arttırmayı hedefleyen bir model izlemesi söz konusuydu. Avrupa’ya getirilen...

Humbara (temsilî)

Askeri Devrim ve Ateşli Silahların Gelişimi

Barutun ateşli silahların gelişiminde önemli bir yeri vardır. Barut, simya bilimiyle uğraşanların iksir bulma çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Çin’de bir silah olarak ortaya çıkmadan önce barut, yanıcı ve gürültü çıkarıcı olarak uzun...

Osmanlı Askeri Teşkilatı

Osmanlı Askeri Teşkilatı ve Askeri Teşkilat Üyeleri

Temelleri kuruluş döneminde atılan Osmanlı ordu teşkilatı yükselme döneminde gelişimini sürdürmüş ve Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasında önemli rol oynamıştır. Kapıkulu piyadeleri sınıfına bu dönemde top arabacıları, lağımcılar, humbaracılar ve bostancılar ilave olurken...