Muzaffereddin Yavlak Arslan Kimdir?

Osmanlı Devleti Arması

Muzaffereddin Yavlak Arslan adı bazı kaynaklarda Muzaffereddin Yavlak Hasan olarak geçmektedir ki bu doğru değildir. Muzaffereddin Yavlak (korkunç, şiddetli manasına gelir) Arslan’ın Kastamonu Emiri bulunduğu zamanki siyasi faaliyetleri ve hayatı hakkında bilinenler aşağıdakilerden ibarettir. Elimizdeki bilgiler onun ilim ve imar işleri ile çok yakından ilgilendiğini göstermektedir. Muzaffereddin Yavlak Arslan Kimdir? Alp Yürek’ten sonra, Muzaffereddin Yavlak … Devamını oku…

Musa Çelebi’nin Rumeli’de Hükümdarlığı

Edirne’ye giren Musa Çelebi, biraderi Çelebi Mehmed’le olan mukavelesine riayet etmeyerek Edirne’de hükümdarlığını ilan eyledi; adına hükümdarlığı akçe kestirdi (813 H./1410 M). Kendisini muharebede terk eden ve Emir Süleyman tarafına geçmiş olan despotun kardeşi vuku bir baskın neticesinde yakalayarak öldürdü (6 Haziran 1410); aynı akıbet despot Stefan’ın oğlu Lazar’ın basma da geldi. Süleyman’ın da ortadan … Devamını oku…

İsa Çelebi ve Mehmed Çelebi’nin Saltanat Mücadeleleri

Balıkesir taraflarında gizlenip Timur’un İzmir taraflarında bulunduğu sırada Bursa’yı da işgal etmiş olan İsa Çelebi, Timur’un yardımıyla bir müddet orada oturdu. Timur, Semerkand’a dönerken Yıldırım Bayezid’in tabutunu Musa Çelebi’ye vererek babasını türbesine defnedilmek üzere yolladı. Musa Çelebi Bursa’ya gelerek İsa’yı kaçırdı ve Bursa’da hükümdarlığını ilan eyledi . Fakat bir müddet sonra İsa Bey tekrar Bursa … Devamını oku…

Osmanlı’da Divan’ın Kuruluşu ve İlk Vezirler

Küçük Osmanlı Beyliği ilk devlet teşkilatında Anadolu Selçukluları ile İlhanlılar’ı örnek alarak bir hükûmet sistemi kurmuştur. Bunun esası beylik merkezindeki Divan’dı. Bu divana devlet reisi olan hükümdar riyaset ettiği gibi icabında hükümet reisi olan vezir de riyaset ederdi. Elimizdeki sınırlı kaynağa göre ilk Osmanlı veziri, Hacı Kemaleddin oğlu Alâüddin Paşa’dır. Ulema sınıfından olan Alâüddin Paşa’dan … Devamını oku…

Osmanlı Devletinde Şair Sultanlar

Şair Sultanların Kullandığı Mahlaslar

Osmanlı Devleti’nde padişahlar sadece siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile meşgul olmamış, kültürel faaliyetlerde de bulunmuştur. Birçok Osmanlı padişahı yüksek eğitimlerinin yanında kalemi güçlü şairler olarak da karşımıza çıkmıştır. Hatta bazı padişahlar “divan” sahibi olacak kadar şiir yazmış ve Divan edebiyatına yön vermiştir. Osmanlı padişahları içerisinde 23 tanesi divan sahibi, 12 tanesi hattat, 8 tanesi … Devamını oku…