XVII. Yüzyıl Islahat Çalışmaları

IV. Mehmed

16. Osmanlı padişahı olan II. Osman (Genç) (1618-1622)14 yaşında iken, amcası Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturmuş, Fatih Sultan Mehmed devrinden sonra vazgeçilen saray dışından evlenme geleneğini (cariye ile evlenmeme) yeniden başlatmış, Lehistan seferi sırasında gördüğü disiplinsizlikler nedeniyle Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı planlamıştır. Ancak düşündüklerini yapamadan yeniçerilerin isyânı sonucu 19 yaşında tahttan indirilerek … Devamını oku…

Osmanlı Devletinde Dağılmayı Önleme Çabaları

Osmanlı Devleti Arması

Karlofça Antlaşması (1699), Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da geri çekilmesine neden olan en önemli siyasi etkenlerden biriydi. Bu anlaşmadan sonra Batı’nın askeri üstünlüğü kabul edilmiş ve Batı’daki gelişmelerin izlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştı. İlk olarak askerî alanda uygulanmaya başlanan Batıcı reformlar diğer alanlarda da etkisini zaman zaman göstermişti. Bu durum karşısında “aydın” olarak bilinen kesim farklı tutumlar takınmıştı. … Devamını oku…

Westphalia Barışı’nın Sonuçları Nelerdir?

Westphalia Barışı (temsilî)

Westphalia‘da Protestanlık mezhebi Katolik mezhebine denk sayılarak ve Protestanlığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara son nokta konuldu. Westphalia ile beraber Habsburg Hanedanı’nın itibarı zedelendi ve Almanya’da yerel hanedanlar öne çıktılar. Brandenburg (Birendınbörg) Prensliği giderek güçlendi ve bir bakıma Prusya İmparatorluğu’nun yani Almanya’nın temelleri Westphalia’da atıldı. Antlaşma, imparatorun prenslikler üzerindeki otoritesini kısıtlamıştı. Otuz Yıl Savaşları‘nın bir başka … Devamını oku…

Otuz Yıl Savaşları ve Sebepleri (1618-1648)

Tarih

Martin Luther’in öncülüğünü yaptığı reform hareketleri Mezhep Savaşları olarak da anılan Otuz Yıl Savaşları‘nın başlamasına neden oldu. Birçok insan uzun süreli bu savaşlarda hayatını kaybetti. Westphalia (Vestfalya) Barışı ile bu savaşlar son buldu ve “hakimiyet” kavramı bu süreçle yeniden tartışmaya açıldı. Bu gelişmeyle birlikte Roma-Vatikan merkezli birleşik Avrupa yerini ulusal devlet merkezli, parçalanmış bir Avrupa’ya … Devamını oku…

Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı Devleti ve Konjonktürel İttifakları

Karlofça Antlaşması ile değişen Osmanlı Devleti sınırları (1699)

Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti için pek çok bakımdan yeni bir dönemi ifade ediyordu. Osmanlı Devleti ilk kez müzakere ederek bir antlaşma imzaladı. Daha önce barış koşullarını dikte ettiren Osmanlı Devleti masa başı diplomasisi ile tanıştı. Bu barış antlaşmasının imzalanması her şeyden önce Osmanlı Devleti’nin saldırıdan savunmaya geçmesini simgelemekteydi. Bu anlaşma ile kabul edilen toprak kayıpları … Devamını oku…