Category: Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Westphalia Barışı (temsilî)

Westphalia Barışı’nın Sonuçları Nelerdir?

Westphalia‘da Protestanlık mezhebi Katolik mezhebine denk sayılarak ve Protestanlığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara son nokta konuldu. Westphalia ile beraber Habsburg Hanedanı’nın itibarı zedelendi ve Almanya’da yerel hanedanlar öne çıktılar. Brandenburg (Birendınbörg) Prensliği giderek güçlendi...