Category: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Kanunnamesi Nedir?

Fatih Kanunnamesi: Yıldırım Bayezid’in oğulları Fetret Devri’nde on bir yıl birbirleriyle mücadele etmiştir. Kardeşler arasındaki taht kavgaları kardeş katlinin meşrulaşmasına zemin hazırlamıştır. II. Mehmed tahta çıktıktan sonra Osmanlı Devleti, Fetret Devri’nin sarsıntısını henüz atlatamamıştı....

Hint Deniz Seferleri (Temsilî)

Hint Deniz Seferleri ve Osmanlı Devleti

Coğrafi Keşifler ile Vasco de Gama’nın, Afrika’nın güneyini dolaşarak Hindistan’a ulaşması yeni ticaret yollarının bulunmasını sağlamıştır. Portekizliler sömürgecilik faaliyetlerine başlayarak Hindistan’da koloniler kurmuşlardır. Bununla birlikte Basra Körfezi ve Kızıldeniz gibi önemli su yollarının girişlerini...

Osmanlı Portekiz deniz mücadeleleri (Temsilî)

Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti

Avrupalılar 15. yüzyılın sonlarına doğru yeni deniz yolları ve kıtalar keşfetmiştir. Yeni keşiflerin yapılmasıyla birlikte bu coğrafyalara doğru yayılma eğilimi göstermiştir. Bu hareket coğrafi keşifler olarak adlandırılmaktadır. Avrupalı krallar, Asya ve Afrika ülkelerinin altın,...