İstanbul’un Fethi ve İmparatorluk İdeolojisi

Fatih Sultan Mehmed

Sultan Mehmed’in, bir imparatorluk ideolojisi doğrultusunda bazı hazırlıklar yaptığı gerçektir. Ancak, projenin kilit taşı İstanbul’un fethidir. Bunu gerçekleştirmek adına, hem önündeki engelleri kaldırdı veya geçici çözümlerle erteledi, hem de liderliğinin ve devlet adamlığının bir süre olgunlaşmasını bekledi. İstanbul’un fethi sorası kendisini hem Roma hem Anadolu imparatoru olarak görüyordu. Fetih öncesi 1446’da Georgios Trapezuntios Fâtih’e hitaben, … Devamını oku…

Fatih Sultan Mehmet Dönemi ve İcraatları

Fatih Sultan Mehmed

Yeniden Tahta Çıkış II.Murad’ın vefatı üzerine ölümünü 13 gün saklayıp, II.Mehmed’in Edirne’ye ulaşıp tahta oturmasından sonra ilan ettiler. (Paşazade 2003, 216) Ancak Yeniçeriler durumdan haberdar olup isyan çıkarttılar ve bunun üzerine Çandarlı asker yollayıp yeni sultan adına bağış vaadinde bulundu. Bunun üzerine yatıştılar ve Sultan II.Mehmed ikinci kez tahta geçti. Tahta geçer geçmez bir takım … Devamını oku…

Fatih Sultan Mehmet’in Tahta İlk Çıkışı

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmet (II.Mehmed olarakta bilinir), 27 Receb 835 (30 Mart 1432) tarihinde II. Murad’ın dördüncü oğlu olarak Edirne’de dünyaya geldi. 1443 yılında iki lalası ile beraber Manisa’ya vali olarak atandı. 1444 yılında şehzade Alaeddin Ali Çelebi vefat edince, tek taht varisi olarak kendisi kaldı. II. Murad tahttan feragat etmek düşüncesi ile ilk önce II. … Devamını oku…

Osmanlı Devletinde Defterdarlık

Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla gelinceye kadar her bakımdan Batı Avrupa ülkeleri ile aynı düzeyde bulunan ve iyi örgütlenmiş olan bir yapıya sahipti. Osmanlı İmparatorluğunda ilk mali örgütlenme kanunları Sultan I. Murat (1360-1389) döneminde yapılmıştır. Bu dönemde, örfi vergiler ve hizmet yükümlükleri mevcut olup, vergi sistemindeki gelişmelere bağlı olarak, mali bürokrasi de gelişme kaydetmiştir. Arkasından, Yıldırım … Devamını oku…

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Osmanlı fikir akımları denilince aklımıza Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gelmektedir. Bu dört fikir akımı Osmanlı Devletinden bugünün Türkiye’sine miras değerinde bir tecrübe bırakmıştır. # Osmanlıcılık # İslamcılık # Türkçülük # Batıcılık Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ülke parçalanmaya ve dağılmaya doğru giderken bu kötü gidişi önlemek amacı ile bir takım çözüm yolları ve kurtuluş çareleri … Devamını oku…