Category: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Osmanlı Devletinde Defterdarlık

Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla gelinceye kadar her bakımdan Batı Avrupa ülkeleri ile aynı düzeyde bulunan ve iyi örgütlenmiş olan bir yapıya sahipti. Osmanlı İmparatorluğunda ilk mali örgütlenme kanunları Sultan I. Murat (1360-1389) döneminde yapılmıştır....