Osmanlı Devletinde Ekonomi Politikaları

Osmanlı Devletinin İlk Kağıt Parası

Osmanlı Devleti ticaret yollarının kontrolünü sağlamak ve uzun süreli stratejik ortaklık kurmak amacıyla yabancı bir devlete kapitülasyon adı verilen imtiyazlar vermiştir. Bu imtiyazlar verilirken ilgili devletten sağlanacak siyasi ve ekonomik çıkarlar göz önünde bulundurulmuştur. Osmanlı Devleti’nde ilk ticari imtiyazlar İstanbul’un fethedilmesinden sonra Venedik ve Cenevizli tüccarlara verilmiştir. Fatih Sultan Mehmed tarafından verilen bu imtiyazlar ticaretin … Devamını oku…

Osmanlı-Safevi İlişkileri

Yavuz Sultan Selim (Temsilî)

Osmanlı-Safevi ilişkileri Yavuz Sultan Selim döneminde başlamıştı. Yavuz Sultan Selim’in Safeviler üzerine sefere çıkmasının nedeni Şiilik propagandası yaparak Sünnî Osmanlı Devleti’ne karşı bir güç oluşturmaktı. Doğudaki Şii tehlikesini yakından takip etme imkânı bulan Yavuz Sultan Selim, 1514 tarihinde Çaldıran Muharebesi’ni yaparak Safevilerin Anadolu’yu ele geçirme çabalarını boşa çıkarmıştı. Safevilerin Anadolu’yu ele geçirme çabaları Kanuni Dönemi’nde … Devamını oku…

Osmanlı-Habsburg Mücadelesi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar’daki Anıtı

Sultan Süleyman Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Avrupa devletlerindeki iç karışıklıklar ve kendi aralarında giriştikleri mücadelelerden faydalanmıştır. Sultan Süleyman, sınırlarını batı yönünde genişletme siyaseti takip etmiştir. Belgrad’ın Fethi (1521): Macaristan, Osmanlı Devleti’ne vergi ödemekle yükümlü bir devlet idi. Macar Kralı II. Layoş, Habsburg hanedanı ile akrabalık bağı kurmuştu. Kralın Habsburg hanedanlığına güvenerek vergisini ödememesi savaşı … Devamını oku…

I. Selim Döneminde Osmanlı – Memluk İlişkileri

Yavuz Sultan Selim Dönemi

Memlûkler, halifenin ve kutsal yerlerin koruyuculuğunu yaptıkları için İslam dünyasının lideri durumunda bulunuyordu. Yıldırım Bayezit döneminden itibaren başlayan gelişmeler Osmanlı-Memlûk ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur. İlişkilerdeki bozulmalar iki devlet arasında çekişmeye dönüşmüştür. Bu çekişmeler Fatih Dönemi’nde de devam etmiştir. İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte Memlûkler, Osmanlı Devleti’ni kendilerine rakip olarak görmeye başlamışlardır. Fatih Sultan Mehmed’in Hicaz su yollarını … Devamını oku…

İstanbul’un Fethinin Önemi Nedir?

Fatih'in İstanbul'u Fethi (Temsili)

İstanbul’un Fethi Osmanlı Devleti’nin Türk ve İslam dünyasındaki saygınlığını artırmıştır. Osmanlı Devleti’nin Asya ve Avrupa’daki toprakları birbirine bağlanmıştır. İstanbul’un fethedilmesi Osmanlıların Avrupa’da ilerlemesini sağlamıştır. Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır. Bizans İmparatorluğu ortadan kalkmıştır. Yıkılamayacağı düşünülen büyük surların yıkılabileceği anlaşılmıştır. Avrupa’daki krallar etrafı surlarla çevrili büyük şatolarda yaşayan derebeylerin hâkimiyetine son vermiştir. Avrupa’da hüküm süren … Devamını oku…