Category: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

İngiliz ve Hollandalıların İspanya ile deniz mücadeleleri (Temsilî)

Osmanlı Devletinden Sonra Akdeniz’de Hakimiyet Kuran Ülkeler

Osmanlıların Akdeniz’de hâkimiyet kurduğu dönemde Avrupalı devletler, ticari faaliyetlerini ancak Osmanlı Devleti ile yaptığı anlaşmalar sayesinde sürdürebilmiştir. Fakat Ümit Burnuʼnun keşfedilmesiyle ticaret yollarının değişmesi, Akdeniz ticaretini ikinci plana düşürmüştür. Bu durum Akdeniz ticaretine olumsuz...

Osmanlı Portekiz deniz mücadeleleri (Temsilî)

Hint Deniz Seferleri

Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nu içine alan bölgede Coğrafi Keşifler sonrasında özellikle Osmanlı ve Portekizliler askerî bir rekabete girmiştir. Bunun nedeni Portekiz’in Ümit Burnu üzerinden Hindistan’a ulaşması sonucunda kadim ticaret yollarının değişmesidir. Osmanlı...

Türklerde Askerlik

1553 – Nahçıvan Seferi

Osmanlı ordusunun Macaristan’da olmasından faydalanan Şah Tahmasb, 1550 yılında Şirvan, Ahlat ve Erciş’i ele geçirmiştir. Şah Tahmasb’ın Bağdat’ı tehdit etmesi üzerine 1553 yılında Osmanlılar tekrar İran’a yönelmiştir. Osmanlı’nın karşısına Şah Tahmasb yine çıkmamış ve...

Osmanlı ordusunun Tebriz’e girişi (Minyatür)

1548 – İran (Tebriz) Seferi

Irakeyn Seferi sonrasında Safeviler karşı saldırıya geçmiş ve Tebriz dâhil birçok yeri geri almıştır. 1547’de Habsburglarla antlaşma imzalayan Osmanlılar, Avrupa ve Akdeniz’deki güvenliği sağlayarak yönünü tekrar doğuya çevirmiştir. Böylece Osmanlılar, Doğu Meselesi’ne son vermek...

Safevi Hükümdarı Tahmasb (Minyatür)

Irakeyn Seferi ( 1534 – 1535 )

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile mücadelesi sırasında Doğu’dan Anadolu’yu tehdit edecek gelişmeler yaşanmıştır. Anadolu’da ekonomik ve sosyal nedenlerle huzursuz hâle gelen zümreler, Safevilerin etkisiyle isyan etmeye başlamıştır. Safevi Hükümdarı Tahmasb (Görsel 5.37), Şarlken ve Ferdinand’a...