Category: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Fatih'in İstanbul'u Fethi (Temsili)

İstanbul’un Fethinin Önemi Nedir?

İstanbul’un Fethi Osmanlı Devleti’nin Türk ve İslam dünyasındaki saygınlığını artırmıştır. Osmanlı Devleti’nin Asya ve Avrupa’daki toprakları birbirine bağlanmıştır. İstanbul’un fethedilmesi Osmanlıların Avrupa’da ilerlemesini sağlamıştır. Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır. Bizans İmparatorluğu ortadan kalkmıştır....

İngiliz ve Hollandalıların İspanya ile deniz mücadeleleri (Temsilî)

Osmanlı Devletinden Sonra Akdeniz’de Hakimiyet Kuran Ülkeler

Osmanlıların Akdeniz’de hâkimiyet kurduğu dönemde Avrupalı devletler, ticari faaliyetlerini ancak Osmanlı Devleti ile yaptığı anlaşmalar sayesinde sürdürebilmiştir. Fakat Ümit Burnuʼnun keşfedilmesiyle ticaret yollarının değişmesi, Akdeniz ticaretini ikinci plana düşürmüştür. Bu durum Akdeniz ticaretine olumsuz...

Osmanlı Portekiz deniz mücadeleleri (Temsilî)

Hint Deniz Seferleri

Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nu içine alan bölgede Coğrafi Keşifler sonrasında özellikle Osmanlı ve Portekizliler askerî bir rekabete girmiştir. Bunun nedeni Portekiz’in Ümit Burnu üzerinden Hindistan’a ulaşması sonucunda kadim ticaret yollarının değişmesidir. Osmanlı...