Category: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Türklerde Askerlik

1553 – Nahçıvan Seferi

Osmanlı ordusunun Macaristan’da olmasından faydalanan Şah Tahmasb, 1550 yılında Şirvan, Ahlat ve Erciş’i ele geçirmiştir. Şah Tahmasb’ın Bağdat’ı tehdit etmesi üzerine 1553 yılında Osmanlılar tekrar İran’a yönelmiştir. Osmanlı’nın karşısına Şah Tahmasb yine çıkmamış ve...

Osmanlı ordusunun Tebriz’e girişi (Minyatür)

1548 – İran (Tebriz) Seferi

Irakeyn Seferi sonrasında Safeviler karşı saldırıya geçmiş ve Tebriz dâhil birçok yeri geri almıştır. 1547’de Habsburglarla antlaşma imzalayan Osmanlılar, Avrupa ve Akdeniz’deki güvenliği sağlayarak yönünü tekrar doğuya çevirmiştir. Böylece Osmanlılar, Doğu Meselesi’ne son vermek...

Safevi Hükümdarı Tahmasb (Minyatür)

Irakeyn Seferi ( 1534 – 1535 )

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile mücadelesi sırasında Doğu’dan Anadolu’yu tehdit edecek gelişmeler yaşanmıştır. Anadolu’da ekonomik ve sosyal nedenlerle huzursuz hâle gelen zümreler, Safevilerin etkisiyle isyan etmeye başlamıştır. Safevi Hükümdarı Tahmasb (Görsel 5.37), Şarlken ve Ferdinand’a...