Category: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı – Malta İlişkileri

Malta, Akdeniz’in ortasında doğu-batı yönündeki geçiş noktasını koruyan özel konumu, dünyanın en korunaklı doğal limanlarına sahip oluşu ve yıl boyunca ılıman iklimi ile tarih öncesi çağlardan beri çeşitli kültürlere ait yerleşimlere sahne olmuş ve...

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Venedik

Osmanlı-Venedik İlişkileri

Venedik, İtalya Yarımadası’nın kuzeydoğusunda, Adriyatik Denizi’nin kıyısında yer alan VII. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş denizci bir şehir devletiydi. Stratejik öneme sahip Akdeniz kıyı şeridinde ve adalarda hâkimiyet kurdu. Osmanlı-Venedik ilişkileri iki devlet...

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed ve Çevresi

Fatih’in âlim, sanatkâr ve şairleri etrafında toplayarak onları himaye etmiş, onlarla haftanın belirli günlerinde sohbet etme adetini geliştirmiştir. Bu sohbet haftada iki gün olarak gerçekleşirdi. Fatih Sultan Mehmet, sefere çıktığında etrafında âlim ve şairlere...