Category: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Alman Seferi (Gravür)

1532 – Osmanlı Devletinde Almanya Seferi

Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın, ağabeyi Şarlken’e güvenerek Macaristan üzerinde hak iddia etmeye devam etmesi üzerine Kanuni, 1532’de Şarlken üzerine yürümüştür. Alman Seferi olarak bilinen bu seferde Şarlken, Osmanlı ordusunun karşısına çıkmamıştır. Kanuni doğrudan Viyana’yı hedeflemeyen...

I. Viyana Kuşatması (Minyatür)

1529 – I. Viyana Kuşatması

Kanuni’nin İstanbul’a dönmesinden sonra Alman taraftarı bazı asilzadeler Macar Krallığı için Zapolya’ya karşı, Şarlken’in kardeşi olan Arşidük Ferdinand’ı destekledi. Akrabalık bağlarına dayanarak Macar tahtında hak iddia eden Ferdinand ise 1527’de Zapolya’yı Budin’den çıkardı. Bunun...

Mohaç Savaşı (Temsilî)

1526 – Mohaç Meydan Savaşı

Avrupa’da 1521’de Şarlken ile I. Fransuva arasında başlayan savaş iyice kızışmış ve 1525’te Fransa Kralı I. Fransuva yenilerek esir düşmüştü. Fransa kralının annesi Osmanlı padişahına başvurarak oğlunun kurtarılması talebinde bulunmuş, Kanuni de fiilî yardımda...