Türk Edebiyatında Klasik Dönem

Fuzuli

I. Selim, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim, III.Murad ve III. Mehmed’in saltanat yıllarını içine alan bu devre Osmanlı siyasî hayatının olduğu kadar Türk edebiyatının da altın devridir. I. Selim ile başlayan fetihlerle Osmanlı imparatorluğu sınırlarını bir hayli genişletmiştir. Siyasî ve ekonomik yükselmeyi de beraberinde getiren bu büyüme imparatorluğun kültür hayatında da kendisini göstermiştir. Yavuz Sutan … Devamını oku…

Türk Edebiyatında Geçiş Dönemi

Garibname - Aşık Paşa

İstanbul’un fethi daha evvel teşekkül etmeye başlayan saray edebiyatını güçlendirmiş, sanatkârlar, şairler, bilginler kültür merkezi ve başşehir olan İstanbul’da toplanmaya başlamışlar ve saraya girebilmek için gayret göstermişlerdir. Fâtih Sultan Mehmed Batılı ve Doğulu sanatkârlara ve ilim adamlarına çok önem vermiştir. Fâtih’in bugün Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki koleksiyonunda Batı dilleriyle ilgili 587 adet kitabın bulunması da onun … Devamını oku…

Beylikler ve Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı

Divan-ı Lugati't-Türk, Kaşgarlı Mahmud

İlk Türkçe Eser Yazarı Dehhani Kimdir? Türkçe’nin resmi ve edebi dil olarak Anadolu’da kendini kabul ettirmesinden sonra ilk Türkçe eser veren Dehhani’nin tam olarak hangi devirde yaşadığı hakkında araştırıcıların kesin bir fikri olmamakla birlikte, Fuad Köprülü’ye göre III. Alaeddin Keykubad (ö.m. 1302), Hikmet İlaydın’a göre ise I. Alaeddin Keykubad (ö.m. 1237) devrinde yaşamıştır. Fuad Köprülü’nün … Devamını oku…

Yeni Osmanlıca Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Türkçesi

Yeni Osmanlıca, XIX. yüzyılın ortalarından başlayarak XX. yüzyılın başlarına kadar devam eder. Tanzimat (1839) ile II. Meşrutiyet (1908) arasında girişilen batılılaşma ve yenilik hareketlerine paralel olarak dilde de sadeleşme denemeleri başlar. Batı ülkelerinin bilim ve teknikte ulaştıkları seviyeye varabilmek için Osmanlı Devleti her şeyden önce öğretimi geliştirmek mecburiyetindeydi. III. Selim zamanında açılan Mühendishâne, II. Mahmut … Devamını oku…

Klasik Osmanlıca Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış levha

Klasik Osmanlıca, Türkçe esas olmak üzere Arapça ve Farsça kelimelerle şekil ve kaidelerinin Türkçe ile birleşmesinden gelişmiş bir yazı dili olup 16.-19. yüzyılları kapsar. İstanbul’un fethinden sonra hükümdar sarayı ve diğer kültür ve sanat merkezleri etrafında oluşup gelişen resmî ve edebî dil Arapça ve Farsça’dan alınan kelimelerle, terkiplerle, lafız sanatlarıyla, seci’lerle süslü uzun cümlelerle, halk … Devamını oku…