Category: Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Alfabesi

Osmanlıcanın Türkçe olduğu bilinmeli; zor, karışık ve içinden çıkılmaz olmadığı anlaşılmalıdır. Osmanlıca, bugünkü alfabeyi okuyup yazabilen herkes tarafından basit seviyede rahatlıkla öğrenilebilir. Osmanlı Türkçesi alfabesinde 34 harf vardır. Bunların başta, ortada ve sonda yazılışları...

Osmanlı Türkçesi ve Tarihi Seyri

Osmanlı Türkçesi Dönemi Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesinin gelişme sürecinde Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan ilk dönemi de içine alarak XIII. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden dönemidir. XI. yüzyıl ve sonrası Orta Asya...

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış levha

Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Eserler

Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Çeşitli Eserler Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Kitaplar Hat sanatının böylesine itibar bulmasının asıl kaynağı ve sebebi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’ın önceleri parşömen daha sonra kağıt üstüne muhtelif hat nevileriyle yazılmış sayısız...

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Bilmenin Önemi

Osmanlı Türkçesi Bilmek Neden Önemlidir? Türkçenin tarihî devirleri içinde bin yıllık bir geçmişi olan Osmanlı Türkçesi, atalarımızın yüzyıllar boyunca ortaya koydukları kültürel eserlere doğrudan ulaşmanın önemli bir yolu, geçmişle gelecek arasında kültürel bağlar kuran...

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Nedir? Nasıl Okunur?

Osmanlı Türkçesi Nedir? Osmanlı Türkçesi, Kur’an harfleriyle okunup yazılan Türkçedir. Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam medeniyetinin bir parçası olan Kur’an harfleriyle de tanışmış; yüzyıllarca sanat, edebiyat, din, tarih, tıp, hukuk, iktisat vb. pek...