Osmanlı Türkçesi Alfabesi

Osmanlıcanın Türkçe olduğu bilinmeli; zor, karışık ve içinden çıkılmaz olmadığı anlaşılmalıdır. Osmanlıca, bugünkü alfabeyi okuyup yazabilen herkes tarafından basit seviyede rahatlıkla öğrenilebilir. Osmanlı Türkçesi alfabesinde 34 harf vardır. Bunların başta, ortada ve sonda yazılışları hesaba katıldığında farklı işaretlerin de öğrenilmesi gerektiği ortaya çıkar. Ancak bu şekilleri öğrenmek de o kadar zor değildir. Aşağıdaki örnekler incelenirse … Devamını oku…

Osmanlı Türkçesi ve Tarihi Seyri

Osmanlı Türkçesi Dönemi Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesinin gelişme sürecinde Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan ilk dönemi de içine alarak XIII. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden dönemidir. XI. yüzyıl ve sonrası Orta Asya Türklüğü için devamlı bir göç devridir. Bu yüzyılda Türk dili bazı gelişmeler geçirmiş ve Türkçenin çeşitli kolları ortaya çıkmıştır. Oğuz boylarının … Devamını oku…

Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Eserler

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış levha

Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Çeşitli Eserler Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Kitaplar Hat sanatının böylesine itibar bulmasının asıl kaynağı ve sebebi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’ın önceleri parşömen daha sonra kağıt üstüne muhtelif hat nevileriyle yazılmış sayısız örneği dünyanın çeşitli müze, kütüphane ve koleksiyonlarında bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim ve cüzleri, enam-ı şerifler, evrad-ı şerifler, delailü’lhayratlar hat sanatının kitap şeklinde … Devamını oku…

Osmanlı Türkçesi Bilmenin Önemi

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Bilmek Neden Önemlidir? Türkçenin tarihî devirleri içinde bin yıllık bir geçmişi olan Osmanlı Türkçesi, atalarımızın yüzyıllar boyunca ortaya koydukları kültürel eserlere doğrudan ulaşmanın önemli bir yolu, geçmişle gelecek arasında kültürel bağlar kuran bir köprü, millî ve manevi değerlerimizin taşıyıcısıdır. Millî kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerimizin hemen tamamı Osmanlıcadır. Hâlbuki yeni neslimiz, kim bilir … Devamını oku…

Osmanlı Türkçesi Nedir? Nasıl Okunur?

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Nedir? Osmanlı Türkçesi, Kur’an harfleriyle okunup yazılan Türkçedir. Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam medeniyetinin bir parçası olan Kur’an harfleriyle de tanışmış; yüzyıllarca sanat, edebiyat, din, tarih, tıp, hukuk, iktisat vb. pek çok alanda bu harflerle eserler vermişlerdir. Osmanlı Türkçesi için yaygın olarak “Osmanlıca” tabiri de kullanılmıştır. Ancak Osmanlıca; Almanca, İngilizce, Arapça gibi … Devamını oku…