Bayezid’in 1391’de İstanbul’u Abluka Altına Alması, Osmanlılar Tarafından İstanbul’un Ablukası

İstanbul’un bu ilk kuşatılması Niğebolu muharebesinden sonraya kadar abluka mahiyetindedir. Karaman seferinde padişahla beraber bulunmuş olan imparator V. Yuannis’in oğlu ve saltanat ortağı Manuel, Bursa’ya dönünce babasının ölümünü haber alarak Yıldırım Bayezid’in müsaadesini almadan İstanbul’u savuşmuştu (1391). Bayezid, bunun kaçmasını gizli bir maksada hamletti; Edirne’ye gelindiği zaman imparator tarafından Macar Kralı Sigismund’a nâme götüren birisi … Devamını oku…

Bayezid’in Selanik Seferi ve Selanik’in Alınması

Bayezid, Eflak seferinden dönüp Bursa’da. bulunduğu sırada Frenk gemilerinin Rumeli kıyılarını vurdukları haberi alınması üzerine Padişah hemen o tarafa geçti ve Selanik tarafına gitti. Bu sırada İstanbul Türk kuvvetleri tarafından muhasara edilmiş olup Frenk gemileri bu muhasarayı kaldırtmak üzere Rumeli sahillerine akın yapmışlar ve sonra gemilerini Selanik limanında demirlemişlerdi. Bundan dolayı Bayezid Selanik üzerine gidip … Devamını oku…

Yıldırım Bayezid’in Rumeli Harekâtı ve Tuna Boyu Olayları

Yıldırım Bayezid, Karaman seferinde iken onun Anadolu’da meşguliyetim fırsat bilen Eflâk prensi Mirça, bazı yerlere taarruz etmişti; bunda memleketleri alınarak Sinop’a Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yanına kaçmış olan Saruhan ve Menteşe beylerinin ve bilhassa İsfendiyar Bey’in tahriki müessir olmuştu. Sultan Bayezid, Karamanoğlu işinden sonra Candaroğlu Süleyman Paşa üzerine gitmek istiyordu. Çünkü bu, evvelce kendi müttefiki iken … Devamını oku…

Bayezid’in Karaman Seferi

Yıldırım Bayezid bundan sonraki Anadolu seferini Karamanoğlu üzerine yaptı. Kumandası altında Rumen de kendisine tâbi Hristiyan hükümdarların kuvvetlerinden başka Bizans imparatoru Manuel Paleolog da vardı. Bu seferin 1390 yazında mı yoksa bir sene sonra mı olduğu sarih değildir. Fakat seferin 1391’de olduğu anlaşılıyor. Anadolu harekâtının en mühimi bu seferdi. Karamanoğlu, Murad Hüdavendigâr’m ölümünü duyunca Hamidili … Devamını oku…

Yıldırım Bayezid’in Bazı Anadolu Beyliklerinin İlhakı

Sultan Murad Hüdavendigâr’ın şehit olması üzerine ortaya çıkan saltanat değişikliği Anadolu beylerinin gizli olan husumetlerini meydana çıkardı; bunları teşvik eden Karamanoğlu Alâüddin Bey’di. Bunu haber alan Bayezid Rumeli’deki durumu acele düzeltti. Maktul despot Lazar’ın henüz küçük yaştaki oğlu İstefan Lazaroviç’in vasisi olan validesiyle derhal anlaştı; yeni Sırp despotu da vergi ve yirmi bin asker vermeyi … Devamını oku…