Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon

Miryokefalon Zaferi (Temsilî)

II. Kılıç Arslan tahta geçtiğinde Türkiye Selçukluları bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştır. Kardeşi Şahinşah’ın kendisine karşı taht mücadelesine girişmesi ve güneyde Musul Atabeyi Nurettin Zengi’nin Selçuklu topraklarına saldırması üzerine II. Kılıç Arslan, Bizans ile ittifak kurmak için İstanbul’a gitmiştir. Bu ittifak sayesinde kısa sürede Sakarya’dan Fırat’a kadar olan bölgede iktidarını sağlamlaştırmıştır. Selçukluların çok güçlenmesi, … Devamını oku…

Anadolu’da Selçuklu-Bizans Mücadelesi

Süleyman Şah Türbesi (Temsilî)

Türkiye Selçukluları, Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde etkili olan uzun ömürlü devlet olmuştur. Arslan Yabgu’nun torunu Süleyman Şah, 1077 yılında Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik’i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurmuştur. Adana, Tarsus ve Antakya’yı fethederek Suriye bölgesine yönelen Süleyman Şah, 1086 yılında Antakya yolunda Suriye Selçuklu Meliki Tutuş ile mücadele … Devamını oku…

Anadolu’nun İlk Fatihleri

Saltuklular Dönemi’nden kalan Üç Kümbetler (Erzurum)

Anadolu’ya ilk Türk akınları IV. yüzyılın sonlarında Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir. 395-398 yılları arasında Avrupa Hunları; Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girmiş, batı yönünden Doğu Roma İmparatorluğu’na baskı yapmış hatta Suriye’ye kadar inmiştir. Hunlardan sonra VI. yüzyıldan itibaren Sabarlar, Anadolu’ya girerek Konya, Kayseri ve Ankara civarına kadar ilerlemiştir. Ancak hem Hunlar hem de Sabarlar, Anadolu’da yerleşmeyi düşünmeyerek … Devamını oku…

Sakalar Kimlerdir?

Sakalar

(M.13. VII-111. Asırlar) Türklerin tarih öncesinde yani M.O. III. asırdan önceki zamanda kurdukları en mühim siyasi kuruluş, Sakalar‘ın kurduğu devlettir. Sakalar, güney-batıya, İran’a doğru inen Türklerdir ki, geniş ölçüde Ari İranlı unsurlarla karışmışlardır. Yunanlıların «Skit» dediği kavimdir. Hanedan ile hâkim unsur Türk’tür. Türklerin diğer kavimleri, Arileri yönetmek ve idarelerinde toplamak için yaptıkları ilk tarihi tecrübedir. … Devamını oku…

Türk Tarihinin Sınıflandırılması Nasıldır?

Türk, Türkçülük Akımı

M.Ö. III. asır öncesi, Türkler’in tarihöncesidir. Zira bu asırdan önceki Türk hükümdarlarından ancak bir kaçının adını biliyoruz ve elimizde tam hükümdar listeleri yoktur. M.Ö. III. asırda Türk devletinin ana bölgesi, bugünkü Moğolistan devletinin orta bölgesinin kuzeyi, yani Baykal Gölü’nün hemen güneyi ve Orhun ırmağı havzasıdır ki Türk devletinin merkezi 840 yılına kadar burada kalmıştır. Bu … Devamını oku…