Category: Türk Tarih

Miryokefalon Zaferi (Temsilî)

Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon

II. Kılıç Arslan tahta geçtiğinde Türkiye Selçukluları bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştır. Kardeşi Şahinşah’ın kendisine karşı taht mücadelesine girişmesi ve güneyde Musul Atabeyi Nurettin Zengi’nin Selçuklu topraklarına saldırması üzerine II. Kılıç Arslan, Bizans...

Süleyman Şah Türbesi (Temsilî)

Anadolu’da Selçuklu-Bizans Mücadelesi

Türkiye Selçukluları, Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde etkili olan uzun ömürlü devlet olmuştur. Arslan Yabgu’nun torunu Süleyman Şah, 1077 yılında Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik’i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni...

Saltuklular Dönemi’nden kalan Üç Kümbetler (Erzurum)

Anadolu’nun İlk Fatihleri

Anadolu’ya ilk Türk akınları IV. yüzyılın sonlarında Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir. 395-398 yılları arasında Avrupa Hunları; Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girmiş, batı yönünden Doğu Roma İmparatorluğu’na baskı yapmış hatta Suriye’ye kadar inmiştir. Hunlardan sonra VI....

Sakalar

Sakalar Kimlerdir?

(M.13. VII-111. Asırlar) Türklerin tarih öncesinde yani M.O. III. asırdan önceki zamanda kurdukları en mühim siyasi kuruluş, Sakalar‘ın kurduğu devlettir. Sakalar, güney-batıya, İran’a doğru inen Türklerdir ki, geniş ölçüde Ari İranlı unsurlarla karışmışlardır. Yunanlıların...

Türk, Türkçülük Akımı

Türk Tarihinin Sınıflandırılması Nasıldır?

M.Ö. III. asır öncesi, Türkler’in tarihöncesidir. Zira bu asırdan önceki Türk hükümdarlarından ancak bir kaçının adını biliyoruz ve elimizde tam hükümdar listeleri yoktur. M.Ö. III. asırda Türk devletinin ana bölgesi, bugünkü Moğolistan devletinin orta...