Category: Türk Tarih

Sırpsındığı Savaşı (Sırp Sındığı ya da Çirmen Savaşı)

Osmanlılar zapt ettikleri yerlerde teşkilat yapıp arazi işlerini tanzim ederken Edirne ve Filibe’nin geri alınması için Sırp ve Bulgarlar da faaliyetlerde bulunuyorlar ve Papa vasıtasıyla Avrupa’yı harekete geçirmek istiyorlardı. 1364 senesinde Filibe’yi Türklere teslim...

Osmanlı’nın Rumeli’ye Geçişi ve Balkan Yarımadasındaki Faaliyetleri

Bir kısım Osmanlı kuvvetleri daha evvelden, yani 1321’de Mudanya’yı aldıktan sonra çapul maksadıyla Marmara’dan Doğu Trakya sahiline geçerek oralarda on sekiz ay kadar dolaşarak tekrar Anadolu tarafına dönmüşlerdi. Bu ilk geçiş onlara dolaştıkları mıntıka...

Savcı İsyanı ve Andronikos İsyanı

İmparator V. Yuannis 1373’te Selanik valisi olan ikinci oğlu Manuel’i imparator sıfatıyla saltanata ortak yapmış ve Avrupa’ya giderken yerine vekil bıraktığı veliahtı ve büyük oğlu Andronikos’un hakkını çiğnemişti; buna da sebep, imparatorun Venedikliler tarafından...