"Enter"a basıp içeriğe geçin

Memlük Ordusunun Anadolu’ya Girmesi

Abaka Han, oğlu Argun Han’a, maktul Dördüncü Kılıç Arslan’ın kızını almak istedi; saltanat nâibi Muînüddin Süleyman ile Vezir Fahreddin Ali gelini İran’a götürmüşlerdi.

Bu sırada Anadolu’yu Moğol mezaliminden kurtarmak için Memlük sultanıyla gizli muhaberede bulunan Niğde valisi Hatiroğlu Şerefeddin Mes’ud isyan etti; Kayseri’de bulunan küçük hükümdarı ve maiyetini alarak Niğde’ye getirdi ve bir taraftan Karaman Türkmenleriyle uç beylerinden yardım istediği gibi Şam’a bir adam göndererek orada bulunan Sultan Baybars’ı Anadolu’ya davet etti ve ele geçirdiği Moğolları öldürmeye başladı; Karaman aşireti reisi Mehmed Bey, Hatiroğlu’na yardım etmişti (1276).

Vaziyeti haber alan Abaka, derhal Anadolu’ya kuvvet gönderdi; Şerefeddin Mes’ud, kendisine yardımcı kuvvet ile Memlük kuvveti gelinceye kadar Niğde kalesine kapandı ise de kendi adamı olan Kale muhafızı ihanet ederek Şerefeddin’i Moğollara teslim etti; ve Selçuk hükümdarı ve beyleri istintak olundular. Şerefeddin, isyanının, Süleyman Pervane’nin direktifi ile olduğunu söylediyse de Muînüddin inkâr etti ve Şerefeddin Mes’ud katlolundu.

Şerefeddin’in isyanında Karaman aşireti reisi yardımda bulunmuş ise de Memlük sultanı Baybars, Şerefeddin Mesud’a yardımda gecikmişti. Karamanoğlu Mehmed Bey, Moğolların takibine uğradıysa da Mehmed Bey bunlara galebe çaldı ve bu muvaffakiyet Karamanoğlu’nun şöhretini arttırarak etrafına bir az cesaret verdi; işte bu sırada Memlük Sultanı Melik Zâhir Baybars Anadolu’ya girdi.

Bu mağlubiyet üzerine Selçuk kuvvetleri ve Muînüddin Süleyman Pervane kaçtılar; bir kısım Selçuk beyleri esir düştü. Harbi kazanan Baybars Kayseri’ye gelerek bir hafta kadar kaldı; namına para bastırdı. Muinüddin Süleyman Pervane bozgundan sonra Kayseri’ye gelip orada Üçüncü Giyasüddin’i alarak Tokad’a geldi.

Abaka Han, büyük bir ordu ile Anadolu’ya geldiği zaman Memlük ordusu çekilmişti; Baybars’ın Anadolu’ya gelmesinde Muînüddin Süleyman Pervane’nin -ki Moğol tahakkümünden usanarak kurtuluş çaresini arıyordu- teşviki olduğunu tahkik ederek onu öldürttü; fakat bununla kanaat etmeyerek harpte ölen Moğolların intikamını almak için Kayseri’den Erzurum’a kadar olan sahada katliâm yaptırarak en aşağı iki yüz bin kişiyi öldürttü.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir