"Enter"a basıp içeriğe geçin

Muslihuddin Mustafa Kimdir? (1491)

Muslihuddin Mustafa, Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşamış Şeyh Vefa adıyla tanınan mutasavvıf, alim ve şairdir.

Muslihuddin, Konya’da doğdu, Vefa, İbnülvefa, İbn Vefa, Vefazade ve Ebu’l-Vefa gibi lakaplarla anılırdı. Bazı kaynaklarda babası olarak belirtilen Hacı Yahya aslında Muslihuddin’in dedesidir. Tarihi kaynaklarda Muslihuddin’in iki oğluyla bir kızının olduğu ve kızını Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin soyundan Şeyh Abid Çelebi ile evlendirdiği belirtilir.

Muslihuddin Mustafa’nın, sert görünmesine rağmen çok alçak gönüllü, hoşsohbet, nükteli ve hikmetli konuşan bir kimse olduğu belirtilir, ayrıca Muslihuddin’in birçok devlet adamı, alim ve sanatkar müridi olmuştur.

Sadrazam Karamani Mehmed Paşa ve diğer devlet adamları nezdinde Muslihuddin Mustafa’nın büyük itibarı olduğu, sadrazam başta olmak üzere birçok devlet adamının kendisine vefk (tesirli dua) hazırlattığı nakledilir. Onun Fatih Sultan Mehmed ve ll.Bayezid ile hiç görüşmediğine dair kaynaklarda yer aldığı ileri sürülen bilgi bir yanlış anlamadan kaynaklanmaktadır. Şeyhin sultantarla görüşmemesi, mensup olduğu Zeyniyye tarikatının prensipleri gereği halvette bulunduğu dönemlerle sınırlıdır.

Muslihuddin Mustafa nın Risale-i MaTL?ümat-ı Şeyb Ve{a adlı eserinin ilk iki sayfası
Muslihuddin Mustafa’nın Risale-i Manzumat-ı Şeyb Vefa adlı eserinin ilk iki sayfası

Öte yandan Fatih’in cenaze namazını kıldırdığı ve bu cenazeye II.Bayezid’in de katıldığı bilindiğine göre Sultan Bayezid ile en azından bu cenaze sırasında görüşmüş olmalıdır. Bununla birlikte şeyhin Fatih’e nisbetle II.Bayezid ile daha mesafeli bir ilişki içinde bulunduğu söylenebilir. Karamani Mehmed Paşa’nın kabir taşını Muslihuddin Mustafa’nın hazırladı­ğı belirtilmektedir. Muslihuddin Mustafa ile sadrazam arasındaki bu yakın ilişkiden dolayı ll.Bayezid döneminde Muslihuddin Mustafa’nın ve Zeyniyye tarikatının Fatih devrinde İstanbul’da elde ettiği nüfuz giderek zayıflamıştır.

Karamanoğlu İbrahim Bey onun için Meram’da bir cami ve hamam yaptırdı; ardından kendisi ve mensupları tarafından vakıflar tesis edildi.

Muslihuddin Mustafa’nın hacca gitmek için Antalya’dan bindiği geminin korsanlar tarafından kaçırılıp Rodos adasına götürüldüğü, kız kardeşi ve bazı arkadaşlarıyla birlikte esir edildiği, Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından fidyesi ödenip kurtarıldığı ve kendisinin bu olaydan sonraki bir tarihte İstanbul’a gittiği kaydedilmektedir.

Muslihuddin Mustafa'nın Melhame-i Şeyh Vefa fi'l-küsaf ve'z-zelzele ve'l-matar ... adlı eserinden iki sayfa
Muslihuddin Mustafa’nın Melhame-i Şeyh Vefa fi’l-küsaf ve’z-zelzele ve’l-matar … adlı eserinden iki sayfa

Muslihuddin Mustafa, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed’den büyük yardım ve destek görmüş, padişah onun için adına atıfla “Vefa” diye anılacak olan semtte bir cami ile çifte hamam yaptırmış, ayrıca içindeki binalarla birlikte caminin yakınında bulunan araziyle Çorlu kazasına bağlı Kepelim köyünü şeyhe vermiştir.

Muslihuddin Mustafa’nın Ölümü

Muslihuddin Mustafa, “ila rahmeti rabbih” terkibinin gösterdiği 896 (1491) yılında vefat etti ve ll.Bayezid’in katıldığı cenaze namazının ardından adına yaptırılan caminin haziresine defnedildi. Daha sonra kabri üzerine türbe yaptırılmıştır. Hazire; külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlıklara verilen isimdir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir