"Enter"a basıp içeriğe geçin

Orhan Gazi’nin Askeri Teşkilat Islahatları

Osmanlı Devletinde ilk fetihleri yapanlar aşiret kuvvetleri olup, hepsi atlıydı. Bu kuvvetler uzun süre kuşatma hizmetlerinde bulunamadıkları için başarılar gecikiyordu.

Orhan Gazi, bu yüzden Bursa’nın fethinden sonra askeri teşkilatta yenilikler yaptı. Türklerden daimi ve esaslı bir yaya ordusu kuruldu. Askeri birliklerde onluk sistem tatbik edildi.

Piyadeler; onar ve yüzer kişilik manga ve bölüklere ayrıldı. On kişiye onbaşılar ve yüz kişiye de yüzbaşılar tayin edildi. Bin mevcutlu kuvvetlerin başındakilere de binbaşı rütbesinde subaylar atandı. Müsellem denilen süvari kuvvetinin otuz askeri, bir ocak kabul edildi.

İlk planda biner kişilik birlikler halinde kurulan yaya ve müsellem askerlerinin sayıları zamanla arttırıldı. Günlük birer akçe olan ücretleri, iki akçeye çıkartıldı. Ayrıca savaş dışında işleyebilecekleri araziler de verildi.

Tımar sisteminin kurulmasıyla askeri hizmete tayin edilenlerin miktarı, tertip edilen kadroyu çok geçtiğinden, bunların nöbetleşe sefere gitmeleri ve sefere gidenlere, gitmeyenlerin yardımcı olmaları kanun haline getirildi. Sefere gitmeyenlere “yamak” denildi. Yamaklara yardım karşılığı ücret verilirdi.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir