"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi İlkleri

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemindeki ilkleri ve kuruluş dönemi hakkındaki kısa bilgileri 50 maddede topladık.

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi ve ilklerini derlediğimiz 50 maddeyi inceleyelim:

1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur
2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)
3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)
4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)
5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)
6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)
7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat’tır
8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır
9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır
10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin’dir (1444)
11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır
12. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)
13. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Gelibolu’da açılmıştır (I. Bayezıd)
14. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd’dır
15. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)
16. Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur
17. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi’dir (1353)
18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)
19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I. Bayezıd’dır (Yıldırım)
20. Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)
21. Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)
22. Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)
23. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)
24. Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir
25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır
26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur
27. Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra
bozulmuştur (1402)
28. Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları ilk defa Fetret devrinde yaşanmaya başlamıştır
29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır
30. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN Bey’dir
31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır
32. Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353)
33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur
34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)
35. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)
36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır
(1448)
37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir
38. Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet
Osmanlı Devleti’dir
39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir
40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle
başlamıştır
41. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır
42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla
başlamıştır (1345)
43. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır
44. Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir
(Yıldırım)
45. Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra
gerçekleşmiştir(Edirne)
46. Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği’dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır
47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin
isyanıdır
48. Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde
başlamıştır
49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)
50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır

Tek Yorum

  1. Değersizlerştiren Herkesin Değersizlerştiren Herkesin

    Faydali bilgiler var ancak çoğu eksik (ilk paraya bastıran, istimalet sistemi vb)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir