"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı Devleti’nde Bağımsızlık Hareketleri

Çeşitli ırk, din, dil ve kültüre sahip milletlerden oluşan Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali ile gelişen milliyetçilik akımının etkisiyle birçok isyan meydana geldi.

Osmanlı Devleti üzerinde emelleri olan devletler, milliyetçilik akımını azınlıklar arasında yaymaya çalıştılar. Napolyon Bonapart, Balkanlar’ı ele geçirmek, Mısır’a çıkmak ve Doğu Akdeniz’i bir Fransız gölü hâline getirmek için Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının yayılması ve bağımsızlık isyanlarının çıkması için uğraştı. Rumlara silah ve cephane göndererek isyanı körükledi. Yine Mısır’a giren Napolyon, Osmanlı Devleti aleyhine halkı kışkırttı.

Rusya, Yedi Ada’da Rumları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırttı. Rusya Balkanlar’da milliyetçiliği yaymaya devam etti. Öte yandan Fransızlar da boş durmayarak bu coğrafyada propaganda faaliyetlerini sürdürdü. Fransızlar Türkçe, Rumca, Ermenice tercüme ettirdikleri milliyetçilik bildirilerini Akdeniz’deki adalara gönderdiler. Osmanlı Devleti içerisindeki Hristiyan topluluklara yönelik yapılan bu çalışmalar bağımsızlık düşüncesinin hızla yayılmasına ve Osmanlı Devleti’nin başına yeni sorunların oluşmasına yol açtı.

XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti

Metternich Politikası ile Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu milliyetçilik akımına karşı birlikte hareket eden Avusturya ve Rusya, Balkanlar’daki emellerini gerçekleştirebilmek için Sırbistan’a yolladıkları ajanlarla milliyetçilik düşüncesini Sırplar arasında yaymaya başladılar. 1804 yılında başlayan isyan 1878 yılında Sırpların bağımsızlığı ile sonuçlandı.

Milliyetçilik ayaklanmaları Osmanlı topraklarında hız kesmeden devam etti. Sırplardan sonra 1821 yılında Rumlar isyan ettiler. Avrupalı devletler müdahale ederek Rum İsyanı’nı uluslararası bir mesele hâline getirdiler. Osmanlı Devleti’nin isyanı bastırması üzerine İngiltere, Rusya ve Fransa, Osmanlı Devleti’nden Yunanistan’a özerklik vermesini istediler. Osmanlı Devleti bu isteği reddedince Osmanlı ve Mısır donanmaları İngiliz, Fransız ve Rus ittifakı tarafından Navarin’de yakıldı.

Osmanlı Devleti, Navarin’de uğradığı zararın karşılanmasını istedi fakat bu isteğinden bir sonuç elde edemedi. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devleti yenilince yapılan Edirne Antlaşması’ndan sonra Yunanistan bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması diğer azınlıkların da isyan ederek Osmanlı Devleti’nden kopmalarına sebep oldu.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir