"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı Devletinde Birun’daki Görevliler

Osmanlı Devleti, kendine has protokol kurallarıyla tarihe mal olmuş büyük devletlerdendir. Yönetimde mutlak söz sahibi olan padişah bile mütevazı sarayda, protokol kuralları çerçevesinde yaşamıştır.

Sarayın Birun kısmında padişaha, dolayısıyla devlete hizmet eden ve saray halkı denilen birçok görevli bulunmaktadır. Bu görevliler, Saray-ı Hümâyun’da ikamet etmezdi. İlmiye mensupları; Hacegân, Eminler ve Erbâb-ı Hizmet olarak üç gruba ayrılırdı.

Birun’daki diğer görevliler ise çakırcıbaşı, şahincibaşı, atmacabaşı, müteferrikalar, baltacılar, peykler, solaklar, mehterler ve mehterbaşı, sakalar ve sakabaşı, terziler, aşçılar ve mirahur’du.

Birun’daki Görevliler
Birun’daki Görevliler

Makale İçindekiler

Birun’daki Görevliler

Hacegân

Müneccimbaşılar: Gelecekle ilgili tahminlerde bulunan kişilerdir.
Hekimbaşılar: Sarayda bulunan hekimlerin başıdır.
Padişah hocaları: Yüksek ilmiye rütbesiyle hizmet eden hocalardır.

Eminler

Şehremini: Sarayın ihtiyaçlarına, kamu binalarının tamirat ve bakım işlerine bakan kişidir.
Darphane emini: Para basımından sorumlu olan kişidir.
Matbah-ı amire emini: Sarayın mutfak işlerinden sorumlu olan kişidir.

Erbâb-ı Hizmet

Emir-i âlem: Saltanat sancaklarından sorumlu olan kişidir.
Kapıcılar kethüdası: Sarayın kapılarını bekleyen görevlilerin başıdır.

Kapıcılar kethüdası (Temsilî)
Kapıcılar kethüdası (Temsilî)

Çaşnigir başı: Sofra hizmetlerini görenlerin başıdır.
Bostancılar: Sarayın bahçesi, bostanı ve sahillerinden sorumlu kişilerdir.
Ehli Hiref: Saray sanatkârlarıdır.
Çavuşbaşı: Divân-ı Hümâyun toplantılarında teşrifat hizmeti ve mübaşirlik yapan görevlilerin başıdır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir