"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı-Habsburg Mücadelesi

Sultan Süleyman Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Avrupa devletlerindeki iç karışıklıklar ve kendi aralarında giriştikleri mücadelelerden faydalanmıştır. Sultan Süleyman, sınırlarını batı yönünde genişletme siyaseti takip etmiştir.

Belgrad’ın Fethi (1521): Macaristan, Osmanlı Devleti’ne vergi ödemekle yükümlü bir devlet idi. Macar Kralı II. Layoş, Habsburg hanedanı ile akrabalık bağı kurmuştu. Kralın Habsburg hanedanlığına güvenerek vergisini ödememesi savaşı kaçınılmaz hâle getirmiştir. Bunun yanında Macar Kralı’nın Sultan Süleyman’ın tahta çıkmasını kutlamaması ve gönderilen elçileri öldürtmesi üzerine Belgrad’a sefere çıkıldı. Belgrad, Osmanlı Devleti’nin batıya genişlemesini engelliyordu. Kanuni 1521 yılında Belgrad’ı karadan ve Tuna Nehri üzerinden kuşatarak fethetmiştir.

Mohaç Meydan Muharebesi (1526): Belgrad’ın alınmasından sonra Macar Kralı Layoş, Roma Germen İmparatoru Şarlken’in desteğiyle kaybettiği yerleri geri almak için Osmanlı topraklarına saldırmıştır. Fransa Kralı Fransuva, aynı günlerde Şarlken’e esir düşmüş ve Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Kanuni bu yardım talebi üzerine Macaristan Seferi’ne çıkmıştır. Osmanlı ordusu ile Macar ordusu Mohaç Ovası’nda karşı karşıya geldiler. Birkaç saat süren Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. 1526 Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda Macar İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiş ve son Macar Kralı II. Layoş hayatını kaybetmiştir. Mohaç Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Osmanlı Devleti’nin Habsburg Hanedanı ile I. Dünya Savaşı’na kadar devam edecek olan diplomatik ilişkiler başlamış oldu.

I. Viyana Kuşatması (1529): Macaristan’ın Osmanlı topraklarına katılması sonucunda Habsburg Hanedanı ile karşı karşıya kalınmıştır. Avusturya Kralı Ferdinand, Layoş ile aralarındaki akrabalık ilişkilerinden dolayı Macaristan tahtının kendi hakkı olduğunu iddia etmiştir. Osmanlı ordusunun Macaristan’dan çekilmesini fırsat bilerek Budin’i geri almıştır. Bu gelişmeler üzerine Kanuni Sultan Süleyman 1529 yılında sefere çıkarak Budin’i Avusturya’dan geri almıştır. Avusturya’nın başkenti Viyana’yı kuşatmıştır. Kuşatma için gerekli silahların getirilmemiş olması ve kış mevsiminin yaklaşması sonucunda kuşatmayı yarıda kesip geri dönmek zorunda kalmıştır.

Almanya Seferi (1532): Avusturya Kralı Ferdinand, Kanuni Sultan Süleyman’ın geri çekilmesini fırsat bilerek Budin’i yeniden kuşatmıştır. Bunun üzerine Kanuni 1532 yılında yeni bir sefere çıkmıştır. Osmanlı ordusu Almanya içlerine kadar ilerlemiştir. Almanya Seferi olarak bilinen bu seferin ardından Avusturya barış istemek zorunda kalmıştır. Taraflar arasında 1533 tarihinde İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Avusturya Kralı Ferdinand, Yanoş’un krallığını tanıyacak ve Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi ödeyecekti. Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı veziriazamına eşit sayılacaktı.

Osmanlı Devleti ile Habsburg Hanedanlığı arasında başlayan barış süreci Macar tahtında bulunan Yanoş’un ölümü üzerine bozulmuştur. Avusturya Kralı Ferdinand, Budin’i tekrar kuşatmıştır. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan sorununu kesin olarak çözmek için 1541 yılında sefere çıkmıştır. Ferdinand kuşatmayı kaldırarak geri çekilmişse de Macaristan’ı ele geçirmeye yönelik saldırılarını devam ettirmiştir. Osmanlı-Avusturya Savaşları 1562 yılına kadar devam etmiştir.

Zigetvar Seferi (1566): Ferdinand’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu yükümlülüklerini yerine getirmeyince Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında yeniden Avusturya üzerine sefere çıkmıştır. Doğu Avrupa’da hâkimiyeti sağlamak için Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kalesi’ni kuşatmıştır. Kuşatma sürerken Kanuni vefat etmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar’daki Anıtı
Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar’daki Anıtı

Doğu Avrupa’ya hâkimiyet kurmak için yapılan mücadeleler uzun yıllar devam etmiştir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir