"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı-Venedik İlişkileri

Venedik, İtalya Yarımadası’nın kuzeydoğusunda, Adriyatik Denizi’nin kıyısında yer alan VII. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş denizci bir şehir devletiydi.

Stratejik öneme sahip Akdeniz kıyı şeridinde ve adalarda hâkimiyet kurdu. Osmanlı-Venedik ilişkileri iki devlet için stratejik öneme sahip olan Akdeniz’de üstünlük kurma mücadelesi ile başladı.

Fatih Sultan Mehmet, Venediklilere bazı imtiyazlar vererek iki devlet arasındaki ilişkilerin uzun süreli barış sürecine girmesini sağladı. Bu barış süreci Osmanlı Devleti’nin deniz ticaretini geliştirdi ve kendisine karşı oluşabilecek ittifaklara Venediklilerin dâhil olmasını engelledi. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Akdeniz’de üstünlüğün Osmanlı Devleti’ne geçmesi denizci bir devlet olan Venediklilerle ilişkilerin bozulmasına neden oldu.

II. Selim Dönemi’nde Kıbrıs’ın alınması (1571) ile Venedikliler, Akdeniz’de üs olarak kullanabilecekleri Girit’e yoğunlaştı. Venediklilerle birlikte Girit’e yerleşen Malta ve diğer Hristiyan deniz korsanlarının Türk ticaret ve hac gemilerine zarar vermesi, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetini zedeledi. Bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti 1645’te Girit Adası’nı kuşattı.

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Venedik
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Venedik

Venedik, bir taraftan Hristiyan Avrupa ile Osmanlı Devleti’ne karşı yoğun diplomasi faaliyetine başladı, diğer taraftan da Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakmak amacıyla Ege adalarına saldırıp Çanakkale Boğazı’nı abluka altına aldı. Venedik’in sürekli Osmanlı Devleti üzerine seferler düzenlemesi Girit Adası’nın tam anlamıyla kuşatılmasını engelledi. Venedik, 1656’da İstanbul üzerine bir saldırı düzenledi. Venediklilerle mücadele uzun yıllar devam etti. Osmanlı Devleti ancak 1669 yılında Kandiye Kalesi’ni ele geçirerek Girit Adası’nı fethedebildi.

Venediklilerin İstanbul Saldırısı (1656)

Güçlü Venedik donanması süratle Osmanlı donanmasının üzerine saldırıya geçti. Venedikliler rüzgârın Osmanlı donanmasının üzerine doğru esmesini avantaj olarak kullanıp top ateşi eşliğinde Osmanlı donanmasına kısa sürede büyük tahribat verdi. Askerimiz ya denize atlıyor veya esir düşüyordu. Venedikliler donanmamıza yardımın gelmesini top ateşiyle engelliyordu. Osmanlının kayıpları: 70 kadar gemi (kadırga, kalyon, tersane gemisi) düşman eline geçmiş, 15 tersane gemisi, 2 mavna, 20 kadar burton (İngiliz kalyonu) yakılmış, bin kadar top, tüfek, cephane ve çektiri gemilerdeki 8 bin kadar kürekçi esir düşmüştü.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir