"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı’nın Edirne’yi Fethi ve Edirne Kuşatması

Osmanlı kuvvetlerinin sol kolunu kumanda eden Evrenuz ve Hacı İlbey kuvvetlerinden birincisi Malkara ve İpsala’yı ve Hacı İlbey de güneye yani sahile inerek Dedeağacı (Megri-Makrı) kasaba ve limanını aldı ve daha sonra da Didimatihon denilen Dimetoka’yı işgal etti.

Evrenuz ve Hacı İlbeyi yukarıda gösterilen yerleri elde ettikleri sırada bütün kumandanların davetiyle Lüleburgaz mevkisinde toplanan bir harp meclisinde verilen karar üzerine beylerbeyi Lala Şahin Paşa mühim bir kuvvetle Edirne üzerine sevk edildi. Bulgarların Rumlara yardım etmeleri ihtimaline binaen sağ cenahtan Karadeniz sahiline doğru ilerleyen bir kısım kuvvetler Kırklareli’ni işgal ve Serez ve Drama taraflarında bulunan Sırpların da müdahaleleri düşünülerek sol kola memur edilmiş olan Evrenuz kuvvetleri de Dimetoka’nın batısına doğru sevk edilerek müdafaa tertibatı alındı; nihayet Babaeski ile Pınarhisar arasında Sazlıdere mevkisine kadar gelmiş olan Rum ve Bulgar kuvvetleri ile yapılan kati bir meydan muharebesinde düşman bozuldu ve bunun neticesinde Edirne zapt edildi (764H./1363 M.).

Edirne’deki Rum kumandam Meriç Nehri’nin kabarmasından istifade ederek maiyetinin bir kısmıyla bir kayığa atlayıp Enez’e kadar inerek oradan Sırp ülkesine kaçmaya muvaffak oldu.

Sultan Murad, Edirne vaziyetini yoluna koyduktan sonra beylerbeyi Lala Şahin Paşa’yı burada bırakarak kendisi Dimetoka’ya gitti ve bir müddet için orasını kendisine karargâh yaptı; orada bir cami ile kendisine bir saray yaptırdı. Sultan Murad faaliyetini durdurmadı, Lala Şahin’i kuzeyde Filibe ve Zagra taraflarına sevk. ettiği gibi Evrenuz Beyi de Batı Trakya’ya Gümülcine’nin zabtına memur eyledi. Lala Şahin Paşa pirinç ziraatıyla meşhur olan Filibe (Plovdiv = Philipopolis)’yi muhasara etti. Mukavemetten âciz kalan kale muhafızı teslim olarak ailesiyle birlikte Sırbistan’a gitti. Evrenuz Bey de 764 H./1363 M.de Gümülcine ile o havalide bazı yerleri aldı. Edirne’den sonra Filibe’nin alınması Bizans, Bulgar ve Makedonya’daki Sırpların irtibatlarını kestiği gibi bu memleketleri de tehdit ediyordu; bundan dolayı Filibe ile Edirne’nin geri alınması Balkan devletlerince zarurî idi; buna hazırlanmak için aradan iki senelik bir zaman geçti.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir