"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı’nın Karesi Beyliği’ni Alması

Osmanlı Beyliği 14. yüzyılın ortalarına yakın tarihe kadar Bizans’ın zararına olarak sınırlarını genişletmişti. Fakat bu sırada komşu olan Karesi Beyliği’nde ortaya çıkan iç karışıklıklar, Osmanlı’nın bu beyliğin de bir kısmını zapt etmesine sebep olmuştur.

Karesi Beyliği hükümdarı olan Demirhan, babası Karesi’nin ölümünden sonra Balıkesir beyliğinde bulunuyordu; fakat kardeşi Dursun Bey buna muhalefet ederek veyahut biraderi tarafından öldürülmekten korkarak Osmanlılara iltica eylemişti. Dursun Bey, biraderinin yerine hükümdar olmak isteyerek Orhan Bey’i tahrik etti ve şayet hükümdar olmak için kendisine yardım edilecek olursa Balıkesir ile beraber diğer bazı şehirlerini Osmanlılara vereceğini söyledi.

Osmanlı hududu ile Balıkesir arasında Rumlara ait Ulubad, Mihaliç, Kirmastı kaleleri vardı; Orhan Bey 741 H./l342 M. de bu kaleleri aldığından Karesi Beyliği ile hem hudud olmuştu; işte bu tarihten bir kaç sene sonradır ki Orhan Gazi, Karesi seferini yaptı. Bu seferin tarihinin takriben 1345 veya pek az sonra olması gerekiyor.

Demirhan Bey, Orhan’ın hareketini duyunca Balıkesir’den Bergama’ya kaçtı ve orada muhasara edildi ve bu sırada kaleden atılan bir okla Dursun Bey maktul düştü; nihayet teslim olmaya mecbur kalan Demirhan Bursa’ya getirildi ve Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağı ve havalisi Osmanlılara ilhak olunarak Truva, Edremit körfezi havalisindeki bakiye kalan Karesi Beyliği bir müddet daha tutunabildi; nihayet I. Murad zamanında o tarafları da tamamen işgal edildi.

Karesi Beyliğinin Marmara sahillerinin (Kapıdağı, Erdek ) elde edilmesi Osmanlıların Rumeli’ye geçmelerini temin etmek bakımından çok faydalı oldu ve ancak bu sayededir ki Güneydoğu Avrupa’da yani Rumeli mıntıkasında zafere ulaşıldı.

Karesi beyliğinin değerli emirleri de Osmanlıların hizmetine girerek Rumeli’deki zaferlerde pek önemli başarılar temin ettiler; bunlar Hacı İlbeyi, Evrenuz Bey, Ece Halil, Gazi Fazıl olarak tarihte ün aldılar. Bilhassa ilk ikisi Osmanlı tarihinde mühim yer işgal eylediler.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir