"Enter"a basıp içeriğe geçin

Üçlü Anlaşma (İtilaf)

Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirmiş olduğu yalnızlaştırma politikası başarılı olmuştu. Almanya çeşitli anlaşmalar ile Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, İspanya gibi ülkeler ile ittifak içerisinde bulunmuştur.

Ancak daha sonraları kendisi için gerçek potansiyel düşman olarak gördüğü Avusturya-Macaristan ile özellikle Balkanlar üzerinde çatışması neticesinde Rusya bu oluşumdan yavaş yavaş uzaklaşarak Fransa ile yakın ilişkiler kurmaya başlamış ve Almanya’nın kurduğu bu ittifaklar yapısını ortadan kaldırabilmek için kendisine müttefikler arayan Fransa ile yapılan görüşmeler 1894 yılında bir ittifak halini almıştır.

Bunun haricinde Kıta Avrupa’sı siyasî gelişmelerini dışarıdan izleyerek gerektiğinde denge sağlayabilmek amacıyla müdahale eden, Fransa ile özellikle Afrika’nın kuzeyinde bir rekabet içerisinde bulunan İngiltere de Avrupa’da güçlü bir konuma gelen Almanya’nın daha fazla güçlenmesini engellemek adına denge kurmak amacıyla Fransa ile sıkı ilişkiler içine girmeye başlamıştır. Bu ilişkilerin neticesinde zaten Almanya’ya karşı müttefik arayışı içinde bulunan Fransa ile 8 Nisan 1904’te ‘Entente Cordiale‘ denen Samimi Anlaşma Londra’da imzalanmış ve buna göre Fransa, İngiltere’nin Mısır üzerindeki tahakkümünü kabul ederken, İngiltere de Fransa’nın Fas’a yönelik emellerine karşı çıkmayacaktı.

Üçlü Anlaşmayı tamamlayacak olan girişim, zincirin son halkası olan İngiltere ile Rusya’nın anlaşmaları idi. Bu noktada özellikle İran ve Afganistan üzerindeki mücadelelerini bir nihayete erdiren İngiltere ile Rusya 30 Ağustos 1907‘de bir anlaşma imzalayarak Üçlü Anlaşma’yı (İtilaf) gerçekleştirmişlerdir.

Üçlü Anlaşma‘nın da gerçekleşmesi ile birlikte Avrupa siyaseti iki kutba ayrılmıştır. Bir tarafta Üçlü İttifak ülkeleri Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya ve diğer tarafta da Üçlü Anlaşma ülkeleri Fransa, İngiltere ve Rusya bulunmaktadır. Bu iki kutup arasındaki mücadeleler bundan sonraki süreç içerisinde daha da artmış ve 1914’te patlak veren I. Dünya Savaşı’na kadar uzanmıştır. Bu süreç içerisinde Üçlü İttifak içinde yer alan İtalya kendi sömürgecilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için bütün fırsatları değerlendirmiş ve dağılmasına muhakkak gözü ile baktığı Osmanlı toprakları üzerinde işgal faaliyetleri yürütmüştür.

Bu sömürge faaliyetleri bağlamında kendi müttefiklerinden yardım alamadığını düşündüğü takdirde diğer ülkelerle de sıkı ilişkilere girmekten çekinmeyen İtalya nihayetinde yürütmüş olduğu bu politikasında başarılı olmuş ve bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmiştir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir