"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yıldırım Bayezid’in Malatya Seferi ve Malatya’yı Alması

Sultan Bayezid Sivas’ı aldıktan, yani bütün Kadı Burhaneddin memleketlerine (Orta Anadolu’ya) sahip olduktan sonra Bursa’ya döndü; onun bu başarılan Memlûk Sultanı Berkuk’u düşündürmeye başlamıştı.

Bundan bir müddet sonra Memlûk Sultanı Berkuk’un 801 Şevval/1391 Haziran’da vefatını haber alan Bayezid, yerine geçen oğlu Ferec’in küçük olması ve ümera arasındaki ihtilafları öğrendi; bunun üzerine Türklerle meskûn olan Malatya’nın Kadı Burhaneddin’e aidiyetinden bahis ile kendisine terkini istemek üzere —çünkü burası Memlûk sultanının elinde idi— Sultan Nâsırüddin Ferec’e bir elçi gönderdi 448; fakat ret cevabı alınca sefere çıkarak Sivas’tan Malatya’ya indi.

Şehrin müdafaa edildiğini görünce Malatya’yı kuşattı ve etrafındaki hendekleri doldurdu; bunun üzerine Malatyalılar teslim oldular, oraya asker koyarak döndü (802 Muharrem/ 1399 Eylül), bu arada Memlûklere ait Kâhta, Divriği, Behisni, Darende kaleleri Osmanlılara geçti; bu suretle Osmanlı hududu bu taraftan Orta Fırat nehrine dayanmış oldu; Malatya’dan başka Elbistan da alındı.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir