"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yıldırım Bayezid’in Rumeli Harekâtı ve Tuna Boyu Olayları

Yıldırım Bayezid, Karaman seferinde iken onun Anadolu’da meşguliyetim fırsat bilen Eflâk prensi Mirça, bazı yerlere taarruz etmişti; bunda memleketleri alınarak Sinop’a Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yanına kaçmış olan Saruhan ve Menteşe beylerinin ve bilhassa İsfendiyar Bey’in tahriki müessir olmuştu.

Sultan Bayezid, Karamanoğlu işinden sonra Candaroğlu Süleyman Paşa üzerine gitmek istiyordu. Çünkü bu, evvelce kendi müttefiki iken sonradan Bayezid’in diğer Anadolu beyleri gibi kendi memleketini de alacağından endişe ederek Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed’le ittifak ile Osmanlılardan yüz çevirmiş ve hatta Burhaneddin ile beraber Karaman-oğlu’na yardıma gelmişlerse de zamanında yetiş e m emişlerdi. İşte bundan dolayı Yıldırım Bayezid, Karaman seferinden sonra Süleyman Paşa üzerine yürümüş iken ya Kadı Burhaneddin’in, müttefiki olan Süleyman Paşa’ya yardıma gelmesinden veyahut daha evvel Eflak’a, akın yapmış olan Niğbolu Sancak Beyi Firuz Bey’e mukabele olmak üzere Eflak Prensi Mirça’nın Osmanlı hududunu aşarak Karinabad’a. kadar akın edip esir alıp yağma ve katil yapmak gibi mütecaviz hareketine karşı Sultan Bayezid hemen Rumeli’ye geçmeye mecbur olmuştu (793 H./1391 M.).

Edirne’de kuvvetlerini toplayan Bayezid, Tuna nehri Önündeki Niğebolu veya Silistre’den Eflak tarafına geçmek üzere müthiş akıncı kuvvetlerini şevketti ve arkasından kendisi de hareket etti. Mirça, akıncılara karşı mukabeleye kalktı ise de arkadan Bayezid’in gelmesi üzerine Arkuş ovasında yaptığı muharebede mağlup edilerek teslim oldu ve Bursa’ya getirildi; tecavüzü esnasında aldığı esirleri ve malları geri verdi; bir müddet Bursa’da kaldıktan sonra her sene Osmanlı hazinesine üç bin duka altın ve padişaha otuz at, yirmi av kuşu şahin vermek ve padişahın Macarlara karşı yapacağı seferde yardım etmeyi taahhüt ettiğinden memleketine gönderildi; onun bu taahhüdüne karşı Osmanlı hükümeti de Tuna’nın sol sahiline yani Eflak arazisine Müslüman yerleştirmemeyi ve cami yapmamayı kabul etmekte idi. Mirça memleketine döndükten sonra bu taahhüdüne sadık kalmayarak Macarlarla Osmanlılar aleyhine ittifak etmiştir.

Bu Eflak seferi esnasında Bayezid, birisi Bosna üzerine ve diğeri de —herhalde Macarların Eflak’a yardımlarını önlemek için olsa gerek— Sirmiya mıntıkasına iki akın yapıldı; her iki akın da Macarlar tarafından durdurularak geri atıldı. Macarlarla olan muharebe Sirmiya civarında Nagioloz yahut Frankovilla mevkisinde olmuş ve Osmanlı akıncıları galebe etmişlerdi.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir