"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yıldırım Bayezid’in Sivas ve Diğer Yerleri Alması

Bu seferin arkasından 801 H./1399 M. de Sivas üzerine de bir sefer yapıldı.

Sivas, Kayseri havalisi hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed, bir zaman kendisine tâbi olup 1396 sonları veyahut 1397’de kendisine muhalefete kalkmış olan bir kısım Akkoyunlu aşiretinin reisi Kara Yölük Osman’ı takip ederek onunla vukua gelen muharebede yakalanıp katledilmiş (800 Zilkade/1398 Temmuz), Sivas halkının kararıyla yerine oğlu Alâüddin Alî Bey (Zeynelâbidîn) hükümdar olmuştu; fakat Karayölük diye meşhur olan Kara Osman Bey Sivaslı muhasara ile almak istediğinden Sivas’ın ileri gelenleri Osmanlı hükümdarını yardımlarına çağırmışlardı. Yıldırım Bayezid bu daveti kabul ederek oğlu Süleyman Çelebi ile Sivas üzerine yirmi bin atlı ve dört bin yaya göndermiş ve bu kuvvet Karayölüğü mağlup ederek Sivas’ı kurtarmıştır.

Süleyman Çelebi, Sivas’ı kendisi işgal etmeyip babasını davet ettiğinden mühim bir kuvvetle gelen Yıldırım Bayezid şehre girmiş ve Burhaneddin’in oğlu Zeynelabidin’in eniştesi olan Dulkadiroğlu Nâsırüddin Bey’in yanına gönderip Sivas’ı kendi mülküne ilave etmiştir (801 H./İ399 M.). Bu suretle Sivas’tan başka Tokat ve Kayseri ile Burhaneddin’in Karamanoğlu’ndan almış olduğu Aksaray elde edildi. Bayezid Sivaslı elde ettikten sonra buranın idaresini de Şehzade Süleyman veya Amasya beyi olan Şehzade Mehmed’e verdi.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir