Category: Beylikten Devlete Osmanlı Devleti (1300-1453)

Koyunhisar Savaşı (Bizans İle İlk Savaş)

Osman Bey Yenişehir’i fethedip burasını beyliğin merkezi yaptıktan sonra fethettiği yerleri, savaşlarda üstün hizmetleri görülen güvendiği kimselere dağıttı. Kendisi Yenişehir’de otururken oğlu Orhan Bey’e Sultan Önü’nü, büyük kardeşi Gündüz Bey’e Eskişehir’i, Aykut Alp’e İnönü’yü,...

Yenişehir ve Köprühisar’ın Fethi

Osman Bey Bilecik, Yar Hisar, ve İnegöl’ü aldıktan sonra İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla Bursa yakınlarındaki Yenişehir ve Köprühisar’ı fethetti. Yenişehir‘i ele geçirdikten sonra bu şehri yeniden inşa ederek beylik merkezini buraya...

Bilecik ve Yar Hisar’ın Fethi

Tarihi kaynaklar göstermektedir ki Harman Kaya tekfuru Köse Mihal ile Osman Bey arasında iyi bir münasebet vardı. Köse Mihal’in kızı evleneceği zaman Osman Bey, halı, kilim, yağ ve sürülerden oluşan bir hediyeyi Köse Mihal’e...

Karaca Hisar Kalesi’nin İkinci Fethi

Osman Bey, İnegöl ve Karaca Hisar kuvvetlerini İkizce’de mağlup ettikten sonra bu bölgede stratejik bir öneme sahip olan Karaca Hisar‘ı fethetmeye karar verdi. Öte taraftan Osman Bey’in her geçen gün biraz daha güçlenmesinden korkan...

İkizce Savaşı 1288

Osman Bey’in gün geçtikçe güçlenmesinden ve özellikle Kulaca Hisar’ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, komşusu Karaca Hisar tekfurunu Osman Bey aleyhine kışkırtmaya devam etti. Kısa bir süre sonra İnegöl tekfuru ile Karaca...

Kuluca Hisar’ın Fethi

Ermeni-beli savaşında şehit düşen yeğeninin intikamını almak isteyen Osman Bey, İnegöl’e bir iki fersah mesafede ve Emirdağı eteklerinde bulunan Kuluca Hisar’ı ele geçirmeye karar verdi. Bir gece İnegöl’e varan Osman Gazi Kulaca denilen bölgede...

Ermeni-beli Savaşı 1285

Osman Bey babasının ölümünden sonra idareyi ele alınca Ertuğrul Gazi’nin siyasetini takip ederek komşusu olan Bizans tekfurlarıyla iyi geçindi. Osmanlılar, Ertuğrul Bey devrinden beri yaylaya gittiklerinde ağır eşyalarını Bilecik Rum beyine bırakırlar, yayladan döndüklerinde...

Karacahisar Kalesinin Fethi

Ertuğrul Bey Söğüt ve çevresine yerleştikten sonra Bizans hudutları üzerindeki kasaba ve köylere karşı bazı akınlar yapmaya başladı. İlk Osmanlı kaynaklarına göre Kayılar‘ın buradaki faaliyetleri şu şekilde gerçekleşmiştir. Sultan I. Alaaddin Keykubad ülkesinin batı...

Osmanlıların Anadolu’ya Gelişi

Türkiye Selçuklu Devleti’nin çökmeye yüz tuttuğu XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu’da birçok Türk beyliği ortaya çıktı. Tarihte “Anadolu Beylikleri / Tavavif-i Müluk” adıyla anılan bu devletçiklerden biri de Osmanlı Beyliği‘dir. Bizans sınırlarına yakın bölgelerde kurulan...

Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi

Osmanlıların Rumeli’ye geçişi 1353 yılında Bizans imparatoru Kantakuzen’in verdiği Çimpe Kalesi’nin elde edilmesi ile başlamıştır. Rumeli’ye geçiş sürecinde bu kalede bulunan askerler kullanılarak Trakya bölgesinde bir çok yer fethedilmiştir. Osmanlılar, Karesi Beyliği içindeki taht...