Category: Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

0

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 17. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar olan dönem Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi olarak adlandırılır. Bazı tarihçiler duraklama dönemini Kanuni Sultan Süleyman’a kadar götürmektedir. Bazıları ise dönemin 1579’da Sokullu Mehmet Paşa’nın...